حسابدار ، صندوقدار

کد 3268
صندوقدار
📆 تاریخ : 99/07/28
🔶 نیروی #صندوقدار #خانم
🔹 کار در فست فود محدوده کمربندی غربی
👈 دانشجو باشند هم ایرادی ندارد
👈 اشنا به کامپیوتر
👈 سرویس برگشت شب دارد
⏰ ساعت کاری : 17 الی 1بامداد
💰حقوق: 1.200.000 الی 2.000.000 تومان
@ganjbabol
☎️ 011-32265347

کد 3245
حسابدار
📆 تاریخ : 99/07/21
1⃣ نیروی حسابدار خانم
🔺 حداقل 1 سال سابقه کاری
🔺 حداقل مدرک تحصیلی کاردانی #حسابداری
🔺 آشنا به کامپیوتر و نرم افزار حسابداری
🔺 ترجیحا مجرد
2⃣نیروی حسابدار آقا
🔺 حداقل 4 سال سابقه کاری
🔺 حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی #حسابداری
🔺 آشنا به کامپیوتر و نرم افزار حسابداری
🔹 کار در شرکت تولیدی معتبر واقع در آمل
👈 دارای سرویس رفت و برگشت
👈 وعده ناهار با کارفرما
⏰ ساعت کاری: شنبه تا 4شنبه 8 الی 17
5شنبه 8 الی 14
💰حقوق: آقا بالاتر از قانون کار با مزایای آن + بیمه تامین اجتماعی
خانم طبق قانون کار با مزایای آن + بیمه تامین اجتماعی
@ganjbabol
☎️ 011-32265347

کد 3225
حسابدار
📆 تاریخ : 99/07/19
🔶 نیروی حسابدار خانم
🔹 کار در موسسه حسابداری محدوده کمربندی شرقی
👈 حداکثر سن 35 سال
👈 حداقل مدرک تحصیلی کاردانی حسابداری
👈 مناسب افراد تازه کار (آموزش و دوره کارآموزی دارد)
⏰ ساعت کاری: 8.30 الی 13
💰حقوق: 4.00.000 الی 5.00.000 تومان
@ganjbabol
☎️ 011-32265347

کد 3231
صندوقدار
📆 تاریخ : 99/07/19
🔶 نیروی صندوقدار خانم
🔹کار در فروشگاه معتبر محدوده میدان حمزه کلا
👈 جوان و دارای روابط عمومی بالا
👈 حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم
👈 آشنا به کامپیوتر و دارای سابقه
👈 به صورت شیفت گردشی
⏰ ساعت کاری : شیفت صبح 8.30 الی 16
شیفت عصر 16 الی 22.30
💰حقوق : نزدیک قانون کار + بیمه تامین اجتماعی
@ganjbabol
☎️ 011-32265347

کد 3225
حسابدار
📆 تاریخ : 99/07/16
🔶 نیروی حسابدار آقا یا خانم
🔹 کار در شرکت بازرگانی محدوده میدان حمزه کلا
👈 دارای تجربه کاری و کاربلد
👈 آشنایی نسبی با نرم افزار کارما
👈 مسلط به نرم افزار هلو، ورد و اکسل
⏰ ساعت کاری: 8 الی 17
💰حقوق: 2.200.000 الی 3.000.000 تومان
@ganjbabol
☎️ 011-32265347

کد 3220
حسابدار
📆 تاریخ : 99/07/15
🔶 نیروی حسابدار آقا
🔹 کار در شرکت بازرگانی محدوده جاده شهید صالحی
👈 حداقل 1 سال سابقه کاری
👈 آشنا به کامپیوتر و نرم افزار حسابداری سپیدار و ارتا
⏰ ساعت کاری: 8 الی 17یا دووقته
💰حقوق: طبق قانون کار + بیمه تامین اجتماعی
@ganjbabol
☎️ 011-32265347

کد 3199
حسابدار خانم یا آقا
📆 تاریخ : 99/07/12
🔶 نیروی حسابدار آقا یا خانم
👈 حداقل 2سال سابقه کاری
👈 آشنا به کامپیوتر و مسلط به نرم افزار سپیدار
👈 2 وعده غذایی با کارفرما
🔹 کار در سورتینگ محدوده جاده قائمشهر
⏰ ساعت کاری: 7 الی 17
💰حقوق : 3.000.000 تومان + بیمه تامین اجتماعی
@ganjbabol
☎️ 011-32265347

کد 3198
صندوقدار خانم
📆 تاریخ : 99/07/12
🔶 نیروی صندوقدار خانم
🔹کار در فروشگاه معتبر محدوده خیابان منبع آب
👈 کار فروش و چیدمان اجناس
👈 حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
👈 آشنا به کامپیوتر
👈 حتما متاهل
⏰ ساعت کاری : 15 الی 22.30
💰حقوق : شروع 1.000.000 + پرداخت هزینه برگشت
👈 در صورت رضایت حتما جای افزایش حقوق دارد
@ganjbabol
☎️ 011-32265347

کد 3188
حسابدار
📆 تاریخ : 99/07/09
🔶 کارشناس حسابداری آقا یا خانم
👈 آشنا به نرم افزار مالی و آفیس
👈 دارای یک سال سابقه کاری مرتبط
👈 سن بین 25 الی 35 سال
👈 آشنا با نرم افزار مالی و مجموعه آفیس
👈 سرویس رفت و برگشت از کشوری
🔹کار در شرکت معتبر اطراف بابل
⏰ ساعت کاری : شنبه تا 4شنبه 8.30 الی 17
5شنبه 8 الی 12.30
💰حقوق : طبق قانون کار با مزایای آن + بیمه تامین اجتماعی + عیدی و سنوات
@ganjbabol
☎️ 011-32265347

کد 3127
حسابدار
📆 تاریخ : 99/06/29
🔶 نیروی حسابدار خانم یا آقا
🔹 کار در شرکت بازرگانی معتبر محدوده میدان شهید بزاز
👈 حداکثر سن 40 سال
👈 حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی
👈 آشنا به کامپیوتر و نرم افزار حسابداری
👈 حتما دارای سابقه کاری و کاربلد
❌ارسال رزومه به شماره تلگرام 09360578400❌
⏰ ساعت کاری: 9 الی 13 و 15 الی 19
💰حقوق: 2.500.000 الی 3.000.000 تومان + بیمه تامین اجتماعی
@ganjbabol
☎️ 011-32265347

کد 3109
حسابدار خانم
📆 تاریخ : 99/06/25
🔶 نیروی حسابدار خانم
🔹 کار در دفتر فروش محدوده میدان کشوری
👈 سن و مدرک خیلی مهم نیست
👈 آشنا به کامپیوتر و نرم افزار حسابداری
⏰ ساعت کاری: 8 الی 14
💰حقوق: 1.300.000 الی 1.500.000 تومان + بیمه تامین اجتماعی
http://@ganjbabol
☎️ 011-32265347

کد 3106
حسابدار
📆 تاریخ : 99/06/24
🔶 نیروی حسابدار فروش آقا یا خانم
🔹 کار در شرکت بازرگانی محدوده پارک نوشیروانی
👈 سن و مدرک خیلی مهم نیست
👈 نیرو کارکرده و مسلط به نرم افزار هلو باشد
⏰ ساعت کاری: 8 الی 17
💰حقوق: 2.000.000 الی 3.000.000 تومان + بیمه جای صحبت دارد
http://@ganjbabol
☎️ 011-32265347

کد 3076
کارشناس صنایع غذایی
📆 تاریخ : 99/06/18
🔶 نیروی کارشناس صنایع غذایی آقا
🔹 کار در کارخانه تولیدی واقع در محمودآباد
👈 حداقل 3 سال سابقه کار
👈 حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی صنایع غذایی
👈 حداکثر سن 45 سال
👈 سرویس با کارکنان
⏰ ساعت کاری : 7.30 الی 16.30 + اضافه کار احتمالی
💰حقوق: حداقل طبق قانون کار با مزایای قانون کار + بیمه تامین اجتماعی + عیدی و پاداش + حق اضافه کاری
http://@ganjbabol
☎️ 011-32265347

کد 3077
حسابدار
📆 تاریخ : 99/06/18
1️⃣ نیروی حسابدار فروش آقا
🔺 کار در واحد حسابداری فروش شرکت
2️⃣ نیروی حسابدار مالی آقا
🔺 کار در واحد مالی شرکت
🔹کار در شرکت تولید معتبر واقع در آمل
👈 حداکثر سن 45 سال
👈 حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی حسابداری یا مرتبط
👈 حداقل 3 سال سابقه کار
👈 سرویس با کارکنان
⏰ ساعت کاری: 7.30 الی 16.30 + اضافه کاری احتمالی
💰حقوق: طبق قانون کار با مزایای قانون کار + بیمه تامین اجتماعی + عیدی و پاداش + حق اضافه کاری
http://@ganjbabol
☎️ 011-32265347

کد 3074
حسابدار
📆 تاریخ : 99/06/18
🔶 نیروی حسابدار فروش خانم یا آقا
🔹کار در شرکت تولید و پخش معتبر محدوده کمربندی امیرکلا
👈 مسلط به کامپیوتر و اکسل و نرم افزار حسابداری
👈 حداکثر سن 35 سال
👈 حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی حسابداری
👈 هنگام مراجعه، Pdf رزومه همراه کارجو باشد
⏰ ساعت کاری: 8 الی 17
کار با مزایای آن + بیمه تامین اجتماعی + عیدی و پاداش
http://@ganjbabol
☎️ 011-32265347

کد 3058
حسابدار
📆 تاریخ : 99/06/15
🔶 نیروی حسابدار خانم یا آقا
🔹کار در فروشگاه ابزار محدوده کمربندی امیرکلا
👈 آشنا به کامپیوتر و نرم افزار هلو
👈 دارای سابقه کاری
👈 حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
⏰ ساعت کاری: 8 الی 13 و 15 الی 20.30
💰حقوق : 2.000.000 تومان + بیمه تامین اجتماعی + حق اولاد و عیدی
http://@ganjbabol
☎️ 011-32265347

کد 3041
فروشنده و حسابدار
📆 تاریخ : 99/06/11
🔶 نیروی فروشنده و حسابدار آقا یا خانم
🔹کار در فروشگاه پوشاک محدوده میدان فلسطین
👈 آشنا به کامپیوتر و نرم افزار هلو
👈 حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم
👈 دارای روابط عمومی بالا و فن بیان قوی
⏰ ساعت کاری: 8 الی 13 و 16 الی 21
💰حقوق : 1.500.000 الی 2.000.000 تومان
http://@ganjbabol
☎️ 011-32265347

کد 3036
حسابدار خانم
📆 تاریخ : 99/06/10
🔶 نیروی حسابدار خانم
🔹کار در فروشگاه محدوده بازار روز
👈 اشنا به کامپیوتر و نرم افزار هلو
👈 حداکثر سن 35 سال
👈 حداقل مدرک تحصیلی کاردانی
👈 به صورت شیفت در گردش هفتگی
⏰ ساعت کاری: شیفت صبح 8 الی 15
شیفت عصر 15 الی 21
💰حقوق: 1.000.000 تومان
http://@ganjbabol
☎️ 011-32265347

کد 3029
صندوقدار خانم
📆 تاریخ : 99/06/06
🔶 نیروی صندوقدار خانم
🔹کار در فروشگاه معتبر محدوده میدان حمزه کلا
👈 سن بین 20 الی 35 سال
👈 حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
👈 آشنا به کامپیوتر
👈 به صورت شیفت گردشی
⏰ ساعت کاری : شیفت صبح 8.30 الی 16
شیفت عصر 16 الی 22.30
💰حقوق : شروع 1.000.000 + بیمه بعد از 3ماه
http:// @ganjbabol
☎️ 011-32265347

کد 3024
حسابدار خانم
📆 تاریخ : 99/06/04
1️⃣ نیروی حسابدار خانم
2️⃣ نیروی همکار فروش خانم
🔹کار در فروشگاهی محدوده میدان حمزه کلا
👈 حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
👈 دارای روابط عمومی بالا و فن بیان قوی
👈 به صورت شیفت در گردشی
⏰ ساعت کاری: 10 ساعت کاری
💰حقوق : توافقی نزدیک قانون کار
☎️ 011-32265347

کد 3015
منشی-حسابدار خانم
📆 تاریخ : 99/06/03
🔶 نیروی منشی-حسابدار خانم
🔹 کار در فروشگاه معتبر محدوده کمربندی شرقی
👈 حداکثر سن 35 سال
👈 حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم
👈 آشنابه کامپیوتر و نرم افزار آرسان
⏰ ساعت کاری : 8.30 الی 13.30 و 15.30 الی 19.30
💰حقوق: 1.500.000 تومان
☎️ 011-32265347

کد 2999
حسابدار-فروشنده خانم
📆 تاریخ : 99/05/29
🔶 نیروی حسابدار-فوشنده خانم
🔹کار در فروشگاهی محدوده کمربندی امیرکلا
👈 آشنا به کامپیوتر و نرم افزار هلو
👈 آشنا به اینترنت، فضای مجازی و تبلیغات
👈 دارای روابط عمومی بالا و فن بیان قوی
⏰ ساعت کاری: 8 الی 13 و 15 الی 21
💰حقوق : 2.000.000 تومان + بیمه تامین اجتماعی + عیدی و پاداش
☎️ 011-32265347

کد 2993
مدیر مالی-اداری
📆 تاریخ : 99/05/28
🔶 نیروی مدیر مالی داری آقا یا خانم
🔹 کار در شرکت تولیدی مواد غذایی واقع در شهرک صنعتی بندپی شرقی
👈 حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی حسابداری
👈 آشنایی کافی به قوانین کار، بیمه و مالیاتی
👈 مسلط به کامپیوتر و مجموعه آفیس
👈 حداقل 10 سال سابقه کار در زمینه مواد غذایی
👈 اشنا با مدیریت کارگزینی و اداری
⏰ ساعت کاری : 7.30 الی 16.30
💰حقوق: بالاتر از قانون کار با مزایای آن + بیمه تامین اجتماعی + بیمه تکمیلی + عیدی و پاداش
☎️ 011-32265347

کد 2983
حسابدار آقا
📆 تاریخ : 99/05/25
🔶 نیروی حسابدار آقا
🔹 کار در شرکت تولیدی واقع در کیلومتر 1 جاده قائمشهر
👈 کاربلد دارای سابقه کاری
👈 اشنا به کامپیوتر و نرم افزار حسابداری
⏰ ساعت کار : 7.30 الی 16
💰حقوق : طبق قانون کار + بیمه تامین اجتماعی
☎️ 011-32265347

کد 2978
رئیس حسابداری و کمک حسابدار
📆 تاریخ : 99/05/25
1️⃣ نیروی رئیس حسابداری آقا یا خانم
👈 آشنا به امور مالی و مالیاتی
👈 حداقل 5 سال سابقه کاری مرتبط
2️⃣ نیروی کمک حسابدار آقا یا خانم
👈 حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی حسابداری
👈 حداقل 2 سال سابقه کاری مرتبط
🔹کار در کارخانه معتبر تولیدی در جویبار
⏰ ساعت کاری: 8 ساعت کاری
💰حقوق: طبق قانون کار با مزایای آن + بیمه تامین اجتماعی
☎️ 011-32265347

کد 2976
حسابدار آقا یا خانم
📆 تاریخ : 99/05/23
🔶 نیروی حسابدار خانم یا آقا
🔹کار در فروشگاه محدوده ایستگاه آمل
👈 اشنا به کامپیوتر و نرم افزار هلو
👈 دارای تجربه کاری و کاربلد
⏰ ساعت کاری: 3 ساعت در روز ترجیحا صبح ها
💰حقوق: 650.000 الی 700.000 تومان
☎️ 011-32265347

کد 2975
حسابدار آقا
📆 تاریخ : 99/05/23
🔶 نیروی حسابدار(اداری) آقا
🔹کار در شرکت حسابداری در بابل
👈 اشنا به کامپیوتر و ورد و اکسل
👈 مناسب برای افراد حسابدار تازه کار
👈 حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
⏰ ساعت کاری: 8 ساعت کاری
💰حقوق: توافقی
☎️ 011-32265347

کد 2968
صندوقدار خانم
📆 تاریخ : 99/05/22
🔶 نیروی صندوقدار خانم
🔹کار در رستوران داخل شهر بابل
👈 جوان و دارای روابط عمومی بالا
👈 حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
👈 آشنا به کامپیوتر
⏰ ساعت کاری : یک روز در میان 11 الی 24
💰حقوق : 1.200.000 + وعده ناهار و شام
☎️ 011-32265347

کد 2951
حسابدار

🔸 تاریخ : 99/05/19
🔶 نیروی حسابدار آقا یا خانم
🔹کار در شرکت بازرگانی در حوزه تاسیسات
👈 اشنا به کامپیوتر و نرم افزار هلو
👈 حداکثر سن 35 سال
👈 حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی حسابداری
⏰ ساعت کاری: 9 الی 19
👈 2 ساعت وقت استراحت و ناهار
💰حقوق: طبق قانون کار با مزایای آن + بیمه در صورت رضایت
☎️ 011-32265347

کد 2949
صندوقدار خانم
📆 تاریخ : 99/05/19
🔶 نیروی صندوقدار خانم
🔹 کار در رستوران محدوده امیرکلا
👈 حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
👈 حداکثر سن 40 سال
⏰ ساعت کار : 7 الی 16 یا# 15 الی 24
💰حقوق : حداقل 1.500.000 تومان + کمک هزینه ایاب و ذهاب + بیمه تامین اجتماعی
☎️ 011-32265347

کد 2948
صندوقدار آقا

📆 تاریخ : 99/05/19
🔶 1 نفر نیروی صندوقدار آقا
🔹 کار در فروشگاه مواد غذایی در بابل
👈 حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
👈 جوان، متعهد و دارای روابط عمومی خوب
⏰ ساعت کار : 18 الی 6 صبح
💰حقوق : شروع 2000.000 تومان + بیمه تامین اجتماعی
👈 در صورت رضایت افزایش حقوق دارد
☎️ 011-32265347

کد 2904
📆 تاریخ : 99/05/19
🔶 نیروی حسابدار آقا یا خانم
🔹کار در شرکت معتبر پخش معتبر اطراف بابل
👈حداکثر سن 35 سال
👈 حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی حسابداری یا مرتبط
👈 مسلط به نرم افزار حسابداری فروش
👈 دارای روابط عمومی بالا
👈 اشنا به کامپیوتر و نرم افزار نیو
👈 سرویس از فرمانداری
⏰ ساعت کاری: 8 الی 17
💰حقوق: در صورت داشتن سابقه مکفی طبق قانون کار با مزایای آن + بیمه
در صورت نداشتن سابقه مکفی طبق پایه قانون کار + بیمه بعد از 3ماه
☎️ 011-32265347

کد 2912
📆 تاریخ : 99/05/15
🔶 3 نفر نیروی حسابدار آقا
🔹 کار در موسسه حسابداری واقع در آمل
👈 دوره آموزشی-آزمایشی 3ماهه دارد
👈 حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی حسابداری
👈 آمادگی سفر به شهرهای دیگر را داشته باشند
👈 ترجیحا فارغ التحصیل از دانشگاه های دولتی
⏰ ساعت کاری : 8 الی 17
💰حقوق: دوره آموزشی 1.500.000 تومان + بیمه تامین اجتماعی
👈 بعد از دوره آموزشی، حقوق طبق قانون کار با مزایای آن می گردد.
☎️ 011-32265347