جلسه با مدیر مسابقات ملی مهارت کشور

جلسه ای با حضور بهداد رحیمی مسئول المپیاد اداره کل فنی و حرفه ای مازندران ، یاسر ابراهیم نیا مجری مسابقات گردشگری با راز مدیر مسابقات ملی مهارت کشور جهت ارائه گزارش مرحله استانی و تبادل نظر برگزاری مرحله کشوری برگزار گردید.