راننده و مامور پخش

کد 3108
راننده نیسان یا لیفتراک
📆 تاریخ : 99/06/24
🔶 نیروی راننده نیسان یا لیفتراک آقا
🔹 کار در شرکت تولیدی معتبر در محمودآباد
👈 سن بین 30 الی 35 سال
👈 وعده ناهار با کارفرما می باشد
👈 سرویس رفت و برگشت از بابل
⏰ ساعت کار : شنبه تا 4شنبه 7.30 الی 16 + اضافه کاری
5شنبه 7.30 الی 13
💰حقوق : طبق قانون کار با مزایای آن + حق اضافه کاری + بیمه تامین اجتماعی
http://@ganjbabol
☎️ 011-32265347

کد 3107
راننده پخش
📆 تاریخ : 99/06/24
🔶 نیروی راننده پخش اقا
🔹 کار در شرکت پخش قطعات یدکی خودرو
👈 ماشین پرایدوانت با کارفرما می باشد
👈 دارای سواد خواندن و نوشتن
👈 دارای کارت پایان خدمت
👈 دارای گواهینامه رانندگی
👈 ضمانت دریافت می گردد
⏰ ساعت کاری: 8 الی 20
👈 2ساعت وقت استراحت دارد
💰حقوق: طبق قانون کار با مزایای آن + بیمه در صورت رضایت + عیدی و پاداش
http://@ganjbabol
☎️ 011-32265347

کد 3101
راننده پخش
📆 تاریخ : 99/06/23
🔶 نیروی راننده پخش آقا
🔹کار در شرکت پخش معتبر محدوده میدان شهید بزار
👈 دارای سواد خواندن و نوشتن
👈 حداکثر سن 40 سال
👈 ماشین نیسان با کارفرما می باشد
⏰ ساعت کاری: 8 الی 18
💰حقوق : طبق قانون کار با مزایای آن + بیمه تامین اجتماعی
http://@ganjbabol
☎️ 011-32265347

کد 3083
راننده پخش
📆 تاریخ : 99/06/18
🔶 نیروی راننده پرایدوانت اقا
🔹 کار در شرکت معتبر در بابل
👈 ماشین با کارفرما
👈 حداکثر سن 30 سال
👈 دارای کارت پایان خدمت
👈 ضمانت دریافت می گردد
⏰ ساعت کاری : 8 الی 18
💰حقوق: 2.000.000 تومان + بیمه تامین اجتماعی
http://@ganjbabol
☎️ 011-32265347

کد 3082
راننده لیفتراک
📆 تاریخ : 99/06/18
🔶 نیروی راننده لیفتراک آقا
🔹 کار در شرکت تولیدی معتبر اطراف بابل
👈 حداکثر سن 40 سال
⏰ ساعت کار : 8 الی 16
💰حقوق : حداقل طبق قانون کار با مزایای آن + بیمه تامین اجتماعی + بیمه تکمیلی
http://@ganjbabol
☎️ 011-32265347

کد 3064
راننده پخش
📆 تاریخ : 99/06/16
🔶 نیروی راننده پخش اقا
🔹 کار در شرکت تولید و پخش معتبر در فریدونکنار
👈 ماشین با کارفرما
👈 حداکثر سن 35 سال
👈 دارای کارت پایان خدمت
👈 دارای گواهینامه پایه 1 یا پایه 2 قدیم
👈 دارای سابقه رانندگی با ایسوزو
👈 حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
⏰ ساعت کاری: 7 الی اتمام پخش
💰حقوق: طبق قانون کار با مزایای آن + بیمه تامین اجتماعی + بیمه تکمیلی + عیدی و پاداش
http://@ganjbabol
☎️ 011-32265347

کد 3020
مامور پخش آقا
📆 تاریخ : 99/06/03
🔶 نیروی همکار پخش اقا
🔹 کار در شرکت تولید و پخش معتبر اطراف بابل
👈 سن بین 20 الی 30 سال
👈 دارای کارت پایان خدمت
👈 حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
⏰ ساعت کاری: 6.30 الی اتمام پخش
💰حقوق: طبق قانون کار با مزایای آن + بیمه تامین اجتماعی + بیمه تکمیلی + عیدی و پاداش
☎️ 011-32265347

کد 3019
راننده پخش آقا
📆 تاریخ : 99/06/03
🔶 نیروی راننده پخش اقا
🔹 کار در شرکت تولید و پخش اطراف بابل
👈 ماشین ایسوزو6تن با شرکت می باشد
👈 پخش در سطح استان مازندران
👈 دارای کارت پایان خدمت
👈 سن 25 الی 35 سال
👈 حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
👈 دارای گواهینامه پایه 1 یا پایه 2 قدیم
⏰ ساعت کاری: 6.30 الی اتمام پخش
💰حقوق: طبق قانون کار با مزایای آن + پورسانت و حق ناهار+ بیمه تامین اجتماعی + بیمه تکمیلی + عیدی و پاداش
☎️ 011-32265347

کد 3018
راننده پخش آقا
📆 تاریخ : 99/06/03
🔶 نیروی راننده پخش اقا
🔹 کار در شرکت پخش مواد غذایی در بابل
👈 ماشین ایسوزو6تن با شرکت می باشد
👈 پخش در سطح استان مازندران
👈 دارای کارت پایان خدمت
👈 حداقل سن 35 سال
👈 حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
👈 دارای گواهینامه پایه 1 یا پایه 2 قدیم
⏰ ساعت کاری: 7.30 الی اتمام پخش
💰حقوق: طبق قانون کار با مزایای آن + بیمه تامین اجتماعی + بیمه تکمیلی + عیدی و پاداش
☎️ 011-32265347