سخن مدیر

در عصری که ما زندگی می کنیم شاهد موفقیت و پیشرفت بسیاری از جوامع افراد هستیم که با نگاه دقیق و همه جانبه به آن نکات مهمی دست می یابیم که می تواند ره توشه ای برای گام های فردایمان باشد.

بی شک بسیاری از مسائل زندگی را انسان ها باید تجربه کنند اما مواردی بسیاری وجود دارد که لازم و ضروری است که از تجربه های دیگران استفاده نمود که این می تواند یک قاعده کلی در همه زمینه های زندگی اعم از مسایل مادی و معنوی باشد که هریک مجال خویش می طلبد که درباره آن بحث شود اما نمونه بارز و آشکار پیشرفت در بسیاری از جوامع پیشرفت های صنعتی و به طبع آن پیشرفت های اقتصادی است.تاثیر اقتصاد ضعیف و به دنبال آن فقر مالی و بیکاری در بسیاری از موارد ضربه های سنگینی بر افراد جامعه وارد نموده است.

از این رو اشتغال ضرورتی فردی و اجتماعی است و بر نحوه زندگی فرد تاثیر انکار ناپذیری دارد و خصوصی ترین روابط انسان را تحت الشعاع قرار می دهد و از آنجایی که بقا و سعادت جامعه به میزان و نوع اشتغال افراد بستگی دارد و بیکاری کم کاری باعث فروپاشی نظام اقتصادی و اجتماعی مملکت می گردد. لذا آموزشگاه علوم وفنون شمال در جهت توسعه علم وصنعت و برای بالا بردن مهارت شغلی افراد و به منظور ایجاد حلقه اتصال بین علم وصنعت و با توجه به نیازمندیهای موجود در کشور تاسیس گردید تا با رویکرد و الویت جدید در برنامه های آتی با عزمی جدی گام بر دارد و در راستای رسالت خطیر خود در تلاش است تا از اشاعه ی علوم وفنون برای اقشار جامعه گام بردارد.