صنایع تاسیسات

با توجه به گسترش تاسيسات آبرساني ، گازرساني ، شبكه هاي فاضلاب و اهميت آنها در انواع صنايع ، ضرورت دارد شاغلين در اين صنعت از توانائيهاي فني و مهارتي برخوردار باشند تا بتوانند تحت نظر كارشناسان در اجرا و تعمير و نگهداري تاسيسات و حتي طراحي و محاسبات ، ايفاي نقش نمايند. آموزشگاه علوم و فنون شمال با آگاهي از اهميت موضوع با ارائه دوره هاي آموزشي تخصصي و مهارتي در رشته تاسيسات  نسبت
به تربيت كارآموزان در سالهاي گذشته اقدامات درخور توجهي صورت داده است.   

* لوله كشي گاز خانگي و تجاري
* لوله كش و نصاب وسايل بهداشتي
* محاسب تاسيسات ساختمان
* مقررات ملي تاسيسات ساختمان
* تعميركار : 1- آبگرمكن  2- پكيج  3- مشعل گازي و گازوئيلي  4- كولرهاي گازي پنجره اي و اسپيليت  5- وسايل گازسوز  6- دستگاههاي سردكننده خانگي و تجاري   7- پمپ و شير
*طراح و محاسب تهويه مطبوع با نرم افزار ( CARRIER)
* طراح و محاسب استخر ، سونا و جكوزي
*محاسب بار سرمايي و انتخاب تجهيزات سردخانه اي با نرم افزار وانفوس و كوپلند
* جلوگيري از خوردگي در لوله هاي آب