صنایع جوشکاری

صنایع جوشکاری

فن جوشکاری در صنعت ایران با وجود رونق زیاد، اهمیت فراوان و الزامی که دارد، متاسفانه از نظر علمی فاقد جایگاه سزاوار آن است. از یک سو اغلب متخصصان علم جوشکاری با اصول عملی کار بیگانه اند و از سوی دیگر بسیاری از صنعتگران فعال در این عرصه نیز آنچنان که باید با اصول این علم آشنا نیستند.

ممالک پیشرفته صنعتی به دلیل اینکه خواستگاه دانش جوشکاری و نیازمند به آن بوده اند، بیشترین فعالیت های علمی را پیرامون این دانش انجام داده و همچنان به این فعالیت ها ادامه می دهند. حاصل تلاش های آنان در چارچوب فرهنگ خودشان تدوین یافته و کشورهای در حال توسعه برای رفع نیازهای علمی روز خود ناچارند حداقل به زبان آنان آشنا شوند.

بازرسی جوش چیست؟ بازرس جوش کیست؟

این متن به معرفی بازرسی جوش یا بازرسی جوشکاری و بازرس جوش یا بازرس جوشکاری می پردازد و سعی دارد تا برخی از سوالات مطروحه در این زمینه را پاسخ دهد. به عنوان نمونه رشته بازرسی جوش چیست؟ از چه علومی تشکیل شده است؟ بازرس جوش کیست؟ ویژگی های بازرس جوش کدامند؟ چه وظایفی بر عهده دارد؟ با مطالعه متن ذیل، شناخت بهتری از بازرسی جوش و بازرس جوش به دست خواهید آورد

بسیاری از ویژگی های جوش را می توان در بازرسی جوش مورد بررسی قرار داد، برخی از این ویژگی ها مربوط به ابعاد و اندازه جوش و بعضی دیگر مربوط به ساختار و خواص جوش هستند. اندازه جوش می تواند بسیار مهم باشد، زیرا به طور مستقیم استحکام و عملکرد جوش را تعیین می نماید. به عنوان مثال جوش هایی با ابعاد کمتر از میزان تعیین شده ممکن است نتوانند در مقابل تنش هایی که در طول سرویس بر آنها اعمال می شود، مقاومت کنند.

بسته به اندازه و یا محل، ناپیوستگی های موجود در جوش می تواند مانع از دستیابی اتصال جوشی به عملکرد مورد نظر شود. ناپیوستگی های جوش اغلب با عنوان عیوب جوش شناخته شده و می توانند به شکست زود هنگام اتصال به دلیل کاهش استحکام و یا ایجاد تمرکز تنش های پسماند منجر شوند. بازرسی های جوش به دلایل مختلفی انجام می شود که شایع ترین آن تعیین کیفیت جوش و تناسب آن برای کاربردهای مورد نظر است. برای ارزیابی کیفیت جوش، ابتدا می بایست معیاری برای مقایسه مشخصات جوش وجود داشته باشد. کدها و استانداردهایی که برای کاربردهای جوشکاری در فرایندهای طراحی، ساخت و اجرا توسعه داده شده اند، در طی بازرسی های جوش مورد استفاده قرار می گیرند تا تعیین کنند چه سطحی از ناپیوستگی های جوش قابل پذیرش هستند. در این رابطه انتخاب استاندارد جوشکاری متناسب با صنعت و کاربرد مورد نظر از اهمیت فراوانی برخوردار است

معیار پذیرش کیفی جوش می تواند از منابع گوناگون استخراج گردد. نقشه های ساخت به طور معمول اندازه جوش و دیگر اطلاعات ابعادی مانند محل، طول و نوع جوش را نشان می دهند. این الزامات ابعادی اغلب از طریق طراحی و تحلیل اتصال و سازه جوشی به دست آمده و یا از طرح های موجودی که نیازهای عملکردی اتصال یا سازه را برآورده می نمایند، استخراج می شود.

شرح وظایف بازرس جوش

بازرس جوش فردی است که مسئول نظارت بر حسن اجرای اتصال، مجموعه و سازه جوشی است. بنابراین به طور طبیعی او می بایست اطمینان حاصل کند که تمامی فعالیت های مربوطه به درستی در حال انجام هستند. بازرس جوش در انتهای کار و به عنوان آزمونگر اتصال، مجموعه، سازه یا تجهیز جوشی وارد نمی شود، بلکه او از ابتدای کار و به هنگام تامین قطعات اولیه و مواد پایه و مصرفی مورد نیاز تا به هنگام تحویل دهی ساختار جوشکاری شده حضور دارد. استانداردهای مربوطه از جمله استاندارد ایزو فعالیت های مرتبط با بازرسی و آزمون که به نوعی بیانگر وظایف گروه بازرسی جوش است را به سه گروه کلی تقسیم می نمایند:

برای بهبود شانس جهت اشتغال در سطح مقدماتی، توصیه می شود تا به سازمانی حرفه ای بپیوندید. در هر کشوری اغلب چندین سازمان حرفه ای برای مهندسان جوش وجود دارد. این سازمان ها سمینارهای آموزش مداوم و اطلاعات گسترده آنلاین در مورد پیشرفت های فنی ارائه می دهند. یک مهندس جوشکاری حرفه ای باید در طول دوره کار خود بطور مستمر در دوره های آموزش مختلف شرکت نموده و اطلاعات فنی خود را به روزرسانی نماید.

در همین راستا مجتمع آموزشی علوم و فنون شمال این افتخار را دارد که در زمینه تخصصی رشته فوق با بهره گیری از تجهیزات کامل، مهارت های لازم و کافی را در اختیار کارآموزان و متقاضیان این عرصه قرار دهد.