عمران (صنعت ساختمان)

صنعت عمران از دير باز در كشور از اهميت ويژه ايي برخوردار بوده و معماران و استادكاران متبحر و ماهر ايراني نقش خود را در احداث بناهاي با شكوه و ماندگارنظير تخت جمشيد ،سي و سه پل، مسجد شيخ لطف الله و ساير قلعه ها و رباطها و كاريزها به خوبي ايفا نموده اند.اكنون نيز اين امر از اهميت خاص برخوردار بوده و با توجه به شرايط كشور كه بخشي از آن بر روي گسل زلزله قرار گرفته ، ايجاب مي نمايد به منظور كاهش خسارات و تلفات ناشي از حوادث طبيعي و غير طبيعي اقدامات مؤثري صورت گيرد . آموزشگاه علوم و فنون شمال با عنايت به حجم زياد اشتغال در اين عرصه تلاش مي نمايد با ارايه انواع آموزشهاي مهارتي به شاغلين اين صنعت ، در بالا بردن كيفيت اجرايي كارنقش مؤثري ايفا نمايد.  

* درب و پنجره ساز پروفيل آهني
*  اسكلت ساز فلزي 
* بناي سفت كار
* گچ كار
*آرماتور بند
*كاشي كار
* سنگ كار
*نقاش ساختمان