معرفی و تاریخچه مجتمع

مجتمع آموزشی علوم وفنون شمال در سال 1384 به عنوان اولین مرکز آموزشهای تخصصی و مهارتی در حوزه های صنایع مادر و مورد نیاز جامعه و منطقه نظیر صنعت جوشکاری و بازرسی جوش، صنعت ساختمان، صنایع تاسیسات، ماشین افزار با اخذ مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور تاسیس گردید و سپس در رشته های گردشگری ، خدمات آموزشی، فناوری فرهنگی ازدیاد رشته نموده و از بدو تاسیس تاکنون منشا خدمات موثری برای اقشار مختلف شهرستان، استان و حتی استان های مجاور بوده است و این افتخار را داشته و داریم تا در جهت ارائه و رفع هرگونه نیازمندیهای آموزشی در حوزه آموزشهای مهارتی و مشاوره شغلی و ایجاد کسب و کار در جامعه نیاز سنجی نموده و همواره در ارائه خدمات پیشرو باشیم و به اقشار مختلف جامعه خدمت نماییم.

ما، برآنیم تا به لطف پروردگار به عنوان برترین مرکز آموزشی و پژوهشی، در محیطی شاد و خلاق، شرایط یادگیری علوم مختلف را، با در نظر گرفتن روابط انسانی و بهره مندی از همکارانی متعهد و دلسوز و اساتید متخصص و خلاق، در تمامی زمینه های علمی و فناوری، از سنین کودکی تا بزرگسالی در عرصه ملی فراهم نموده و جامعه ای انسانی، عادلانه، پویا، متخصص و بالنده را در آینده نظاره گر باشیم.