معرفی و چشم انداز مجتمع

مجتمع آموزشی علوم وفنون شمال در سال 1384 به عنوان اولین مرکز آموزشهای تخصصی و مهارتی در حوزه های صنایع مادر و مورد نیاز جامعه و منطقه نظیر صنعت جوشکاری و بازرسی جوش، صنعت ساختمان، صنایع تاسیسات، ماشین افزار با اخذ مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور تاسیس گردید و سپس در رشته های گردشگری ، خدمات آموزشی، فناوری فرهنگی ازدیاد رشته نموده و از بدو تاسیس تاکنون منشا خدمات موثری برای اقشار مختلف شهرستان، استان و حتی استان های مجاور بوده است و این افتخار را داشته و داریم تا در جهت ارائه و رفع هرگونه نیازمندیهای آموزشی در حوزه آموزشهای مهارتی و مشاوره شغلی و ایجاد کسب و کار در جامعه نیاز سنجی نموده و همواره در ارائه خدمات پیشرو باشیم و به اقشار مختلف جامعه خدمت نماییم.

این مجتمع به روزی می اندیشد تا به لطف پروردگار و در کنار مراجع ذیصلاح کشوری در حوزه ی آموزش و کسب مهارت های فردی ومشاوره ی شغلی به عنوان یکی از معتبرترین مراکز و آموزشگاه های آزاد کشور باشد و در راستای احقاق حقوق بی وقفه تلاش می کند تا فرهنگ مهارت های غیرفنی و فنی و ترویج روحیه ی خودباوری و الگوهای موفق را در یک فضای آموزشی مجهز و شاد به ثمر برساند.

ما برآنیم که با ارائه ی آموزش های اصولی و ارزش آفرین، کیفیت مطلوب تری به زندگی و آینده ی شغلی افراد بدهیم و اولین انتخاب مردم در هدفمند کردن شایستگی های سرمایه ی انسانی باشیم.