نشست آموزشی طراحی پروژه مسابقات مهارت

نشست تخصصی طراحی پروژه مسابقات مهارت آزاد استانی در حرفه #گردشگری با حضور مومنی رییس، رجامعمایی، مسئول آموزش و کارکنان مرکز آموزش فنی و حرفه ای هتلداری و گردشگری ساری، بهداد رحیمی دبیر و مسئول المپیاد استان، کولاییان کارشناس گردشگری استان و ابراهیم نیا مدیر و موسس آموزشگاه علوم و فنون شمال برگزار و نقطه نظرات کارشناسان و مسئولان مربوطه در راستای طراحی هرچه بهتر پروژه مسابقات مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.