نشست هم اندیشی تدوین طرح پیشنهادی کارآفرینی و همیاری اشتغال شهرستان بابل

نشست هم اندیشی تدوین طرح پیشنهادی کارآفرینی و همیاری اشتغال شهرستان بابل با حضور دکتر رمضان مهدی زاده مدیر تجاری سازی فناوری جهاد دانشگاهی مازندران و جناب آقای یاسر ابراهیم نیا مدیر مجتمع آموزشی علوم و فنون شمال با هدف بسترسازی و ایجاد نگرش و بینش کارآفرینانه به نحوی که منجر به شکل گیری اشتغال پایدار در جوانان و افراد جویای کار در فرصت های استخدام، خوداشتغالی و کارآفرینی گردد، برگزار گردید.