کار در منزل ، پرستار کودک و سالمند

کد 3126
پرستار سالمند خانم
📆 تاریخ : 99/06/27
🔶 نیروی پرستار سالمند خانم
🔹 پرستاری از سالمند #پوشکی خانم محدوده موزیرج
👈 سالمند تنها زندگی می کند
👈 پرستار میانسال و دارای قدرت جسمانی مناسب
👈 پرستار بچه کوچک و پسر نداشته باشد
⏰ ساعت کاری : شبانه روزی
💰حقوق: 2.700.000 الی 3.000.000 تومان + هزینه خورد و خوراک پرستار
@ganjbabol
☎️ 011-32265347

کد 3102
پرستار سالمند
📆 تاریخ : 99/06/23
🔶 نیروی پرستار سالمند خانم
🔹 رسیدگی به امور سالمند خانم محدوده آرامگاه معتمدی
👈 سالمند تنها زندگی میکند
👈 بچه داشته باشد، ایرادی ندارد
⏰ ساعت کاری : شبانه روزی
💰حقوق: 2.000.000 تومان + هزینه خورد و خوراک پرستار
http://@ganjbabol
☎️ 011-32265347

کد 3084
پرستار سالمند
📆 تاریخ : 99/06/19
🔶 نیروی پرستار سالمند خانم
🔹 رسیدگی به امور منزل و سالمند خانم محدوده جاده قائمشهر
👈 شوهر سالمند هم با او زندگی می کند
👈 بچه نداشته باشد
⏰ ساعت کاری : شبانه روزی
💰حقوق : 1.800.000 تومان + هزینه خورد و خوراک پرستار
http://@ganjbabol
☎️ 011-32265347

کد 3011
پرستار سالمند خانم
📆 تاریخ : 99/06/02
🔶 نیروی پرستار سالمند خانم
🔹 پرستاری از سالمند پوشکی خانم محدوده شهاب نیا
👈 بچه نداشته باشد
⏰ ساعت کاری : 8 الی 20
💰حقوق: 2.000.000 تومان
☎️ 011-32265347

کد 3002
پرستار سالمند خانم
📆 تاریخ : 99/05/29
🔶 نیروی پرستار سالمند خانم
🔹 پرستاری از سالمند #لگنی خانم محدوده چهرراه تندست
👈 بچه کوچک نداشته باشد
👈 میانسال و دارای سلامت جسمانی
👈 یک پرستار دیگر نیز هست و باهم کار می کنند
👈 جمعه ها به صورت شبانه روزی بوده و 2 روز در هفته مرخصی دارد
⏰ ساعت کاری : 7 الی 16
💰حقوق: 1.500.000 تومان
☎️ 011-32265347

کد 2990
پرستار سالمند خانم
📆 تاریخ : 99/05/27
🔶 نیروی پرستار سالمند خانم
🔹زندگی و پرستاری از سالمند پوشکی خانم واقع در بابلسر
👈 سالمند تنها زندگی میکند
👈 یک بچه داشته باشند، ایرادی ندارد
👈 پرستار میانسال و داری قوای جسمانی مناسب
👈 تمامی هزینه ها با کارفرما می باشد
⏰ ساعت کاری : شبانه روزی
💰حقوق: 2.900.000 تومان
☎️ 011-32265347

کد 2982
پرستار سالمند
📆 تاریخ : 99/05/25
🔶 نیروی پرستار سالمند خانم
🔹 دادن غذا و تعویض پوشک سالمند خانم محدوده گنجینه بابل
👈 2 ساعت در روز کار دارد
⏰ ساعت کاری : 19 الی 21
💰حقوق: 650.000 تومان
☎️ 011-32265347

کد 2977
پرستار سالمند
📆 تاریخ : 99/05/23
🔶 نیروی پرستار سالمند خانم
🔹 رسیدگی به امور منزل و پرستاری از سالمند پوشکی خانم در فریدونکنار
👈 ترجیحا بچه نداشته باشد
👈 میانسال و دارای سلامت جسمانی
👈 یک پرستار دیگر نیز هست و باهم کار می کنند
⏰ ساعت کاری : شبانه روزی
💰حقوق: 2.500.000 تومان + خورد و خوراک پرستار
☎️ 011-32265347

کد 2971
پرستار سالمند خانم
📆 تاریخ : 99/05/22
🔶 نیروی پرستار سالمند خانم
🔹 رسیدگی به امور سالمند خانم محدوده چهارراه گلشن
👈 سالمند دارای شکستگی پا بوده و تا 2 هفته لگنی می باشد
👈 بخشی از کار منزل را نیز انجام دهد
⏰ ساعت کاری : 7 الی 19
💰حقوق: 2.000.000 تومان
☎️ 011-32265347

کد 2960
پرستار سالمند خانم
📆 تاریخ : 99/05/21
🔶 نیروی پرستار سالمند خانم
🔹 رسیدگی به امور سالمند خانم محدوده شهرک بهزاد
👈 اصلا بچه نداشته باشد
👈 پرستار دوره دیده و کاربلد باشد
👈 یک پرستار دیگر نیز هست و باهم کار می کنند
⏰ ساعت کاری : 7 الی 19
💰حقوق: 1.600.000 تومان + خورد و خوراک پرستار
☎️ 011-32265347

کد 2957
پرستار سالمند
📆 تاریخ : 99/05/20
🔶 نیروی پرستار سالمند خانم و آقا (زن و شوهر)
🔹 پرستاری از زوج سالمند واقع در سرخرود
👈 آقا نیاز به رسیدگی دارد اما خانم تقریبا به کارهایش می رسد
👈 یک بچه بزرگ داشته باشند، ایرادی ندارد
👈 ترجیحا بالای 40 سال و دارای تجربه کاری
👈 تمامی هزینه ها با کارفرما می باشد
⏰ ساعت کاری : شبانه روزی
💰حقوق: مجموع دریافتی 3.000.000 الی 3.500.000 تومان
☎️ 011-32265347

کد 2946
پرستار سالمند
📆 تاریخ : 99/05/15
🔶 نیروی پرستار سالمند خانم
🔹 رسیدگی به امور و زندگی با سالمند پوشکی خانم محدوده نواب
👈 بچه داشته باشد ایرادی نداره
👈 سالمند تنها زندگی می کند
⏰ ساعت کاری : شبانه روزی
💰حقوق: 2.000.000 تومان + هزینه خورد و خوراک
☎️ 011-32265347

کد 2911
پرستار سالمند
📆 تاریخ : 99/05/14
🔶 1 یا 2 نفر نیروی پرستار سالمند خانم یا آقا
🔹 فقط رسیدگی به امور سالمند سالم آقا محدوده پارک نوشیروانی
👈 اولویت با پرستار آقا می باشد
👈 پرستار جوان و دارای قدرت جسمانی مناسب
👈 سالمند تنها زندگی می کند
👈 سالمند سالم بوده و تقریبا به کارهایش می رسد
⏰ ساعت کاری : شیفت روز 7 الی 19
شیفت شب 19 الی 7
یا شبانه روزی
💰حقوق: شیفت روز 2.000.000 تومان + هزینه خورد و خوراک
شیفت شب 1.500.000 تومان + هزینه خورد و خوراک
شبانه روزی 3.500.000 تومان + هزینه خورد و خوراک
☎️ 011-32265347