بازدید رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه از اولین دوره آموزش غواصی صنعتی و تفریحی

🔻آزمون عملی اولین دوره آموزش غواصی صنعتی و تفریحی به مناسبت ششم مرداد "روز ملی کارآفرینی و آموزش های فنی و حرفه ای" با حضور تقی قبادی رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید باهنر بابل برای اولین بار در مازندران در مجتمع آموزشی علوم و فنون شمال برگزار گردید.
🔻در این دوره، مهارت آموختگان توانستند برای اولین بار در استان مازندران مدرک بین المللی غواصی صنعتی سطح 1 را از اداره کل آموزش فنی و حرفه ای مازندران با همت مرکز شهید باهنر بابل دریافت نمایند.
هفته ملی مهارت ۱۴۰۰

✅ روابط عمومی مجتمع آموزشی علوم و فنون شمال

🌐 www.of-tvto.ir
📞011-32284430
📞011-32284330
📱 09116664430
🆔 @olomfononshomal84

🏣 مازندران، بابل، بلوار امام رضا(ع)، خداداد28