انتخاب مربی نمونه بخش آموزشگاه های آزاد استان مازندران در آبان 1400

🔻همکار گرامی سرکار خانم ثمره محمود جانلو، مربی محترم مجتمع آموزشی علوم و فنون شمال، انتخاب بجا و شایسته شما به عنوان مربی نمونه بخش آموزشگاه های آزاد استان مازندران در آبان 1400 را تبریک عرض می نماییم و توفیقات روز افزون شما را خواهانیم.

✅ روابط عمومی مجتمع آموزشی علوم و فنون شمال