بازدید جناب آقای مهندس همتی رئیس دانشگاه از مجتمع آموزشی علوم و فنون شمال

بازدید جناب آقای مهندس همتی رئیس دانشگاه جامع علمی و کاربردی مرکز بابل از مجتمع آموزشی علوم و فنون شمال و دیدار با جناب مهندس ابراهیم نیا مدیریت مجتمع و رئیس انجمن صنفی آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد شهرستان بابل و تبادل نظر در خصوص هم افزایی و استفاده از ظرفیتهای سخت افزاری و نرم افزاری طرفین.

چهارشنبه 3 شهریور 1400

📌روابط عمومی مجتمع آموزشی علوم و فنون شمال