جلسه مدیران آموزشگاههای آزاد

[ Photo ]
🔻جلسه ای باحضور مهندس #ابراهیم_نیا و کارشناسان واحد ها مربیان بخش دولتی و همچنین جمعی ازمدیران آموزشگاههای آزاد با ریاست تقی قبادی رئیس مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهیدباهنر #بابل برگزار گردید.

🔹لازم به ذکراست ؛ ارائه نقطه نظرات کارشناسان و مربیان بخش دولتی و آموزشگاههای آزاد در راستای سیاست های سازمان دربخش،مهارتی صورت پذیرفت و مطالبی درخصوص آینده پژوهی اعضاء ، شناسايي و توسعه مشاغل ، ارتقاء سطح توانمندیهای تخصصی و سازمانی همکاران ، توسعه تعاملات با سازمانها و دستگاههای اجرایی کشور، بهبود، يكپارچه سازي و بروز رساني استانداردهاي شغلي و شايستگي و منابع آموزشي ….مطرح و تبادل نظر گردید.

✅ روابط عمومی مجتمع آموزشی علوم و فنون شمال

🌐 www.of-tvto.ir
📞011-32284430
📞011-32284330
📱 09116664430
🆔 @olomfononshomal84

🏣 مازندران، بابل، بلوار امام رضا(ع)، خداداد ۲۸