جلسه هماهنگی المپیاد مهارتی گردشگری استان مازندران

جلسه هماهنگی المپیاد مهارتی گردشگری استان مازندران با ریاست زاهد پاشا معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری شهرستان بابل
این جلسه با حضور روسای ادارات ، رئیس مرکز شهید باهنر بابل و مدیریت مجتمع آموزشی علوم و فنون شمال در دفتر فرمانداری برگزار شد
لازم بذکراست اولین المپیاد مهارتی گردشگری استان مازندران در بهمن ماه امسال به میزبانی بابل و مجتمع آموزشی علوم فنون شمال برگزار میگردد.