خدمات آموزشی

با توجه به اینکه آموزش يكي از موثرترين عوامل در تغيير رفتار و ارتقاء مهارت، توسعه تخصصي، بينش و نگرش منابع انساني و تحول سازماني است و اینکه امروزه ساختن نظام اداري مطلوب و كارآمد تاحدود زيادي مي تواند از طريق آموزش مبتني بر نيازهاي حال و آينده ميسر گردد گروه آموزشی علوم و فنون شمال، با تکیه بر توانایی اساتید خود جهت پوشش دادن نیاز بازار کار با سرفصلهای تعیین شده توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، دوره های زیر را ارائه می دهد.
* آزمونگر
* سخنراني حرفه اي
* آموزش حقوق شهروندي
* خلاقیت و نو آوری در محیط کار
* مسئول کارواش
* كارآفرين پروري مادران
* مشاور خرید و فروش اتومبیل
* مشاوره خرید وفروش املاک در اینترنت
* مدیریت زمان
* تکنیک‎های تدوین چشم انداز
* تهیه و تدوین پروپوزال
* مربی مهد کودک
* پداگوژي
* مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده
* مشاوره و هدايت آموزشي
* لایحه نویس قضایی