دیدار با فرماندار ویژه شهرستان بابل

امروز مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷
گرامیداشت هفته کاروکارگر

اعضای ستاد کار و کارگر شهرستان بابل آقایان باباجانپور رئیس اداره تعاون، کارورفاه اجتماعی، ابراهیمنیا عضو هیئت مدیره هئیت کارگری و مدیر مجتمع آموزشی علوم و فنون شمال و ابوحسینی فرمانده سازمان بسیج کارگران کارخانجات، با قربانعلی ولیزاده، فرماندار ویژه شهرستان بابل دیدار و گفتگو نمودند .

در این دیدار ، باباجانپور رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گزارشی از وضعیت واحدهای کارگری فعال در سطح شهرستان ارائه و برنامه های گرامیداشت هفته کار وکارگر را تشریح نمود .

ولی زاده فرماندار شهرستان ، تجلیل از کارگران ، بازدید از واحدهای نمونه کارگری و رعایت شیوه نامه های بهداشتی در اجرای برنامه های این هفته را خواستار شد.

شایان ذکر است: هفته گرامیداشت کار و کارگر ، ۵ تا ۱۱ اردیبهشت می باشد.

روابط عمومی مجتمع آموزشی علوم و فنون شمال