راننده، مامور پخش، پیک موتوری

🔵 کد 4047 🔵
📆 تاریخ : 1400/01/21
🔶 نیروی #راننده_پخش #اقا
🔹 همکاری با شرکت پخش معتبر محدوده جاده قائمشهر
👈 ماشین پیکان وانت با کارفرما و در اختیار نیرو می باشد
👈 دارای گواهینامه رانندگی و گوشی هوشمند
👈 حداقل مدرک فوق دیپلم و حداکثر 30 سال
⏰ ساعت کاری: 7.30 الی 17.30
💰حقوق: طبق قانون کار با مزایای آن + بیمه تامین اجتماعی
http://Instagram.com/karyabiganjbabol
http://t.me/ganjbabol
☎️ 011-32265347

🔵 کد 4045 🔵
📆 تاریخ : 1400/01/21
🔶 نیروی #راننده_وانت #اقا
🔹 همکاری با شرکت تولیدی واقع در بابلسر
👈 ماشین پیکان وانت با کارفرما
👈 دارای گواهینامه و سابقه راندن وانت
👈 حداقل مدرک دیپلم
⏰ ساعت کاری: 8 الی 16.30 + اضافه کاری
💰حقوق: پایه قانون کار + حق اضافه کاری + بیمه تامین اجتماعی
http://Instagram.com/karyabiganjbabol
http://t.me/ganjbabol
☎️ 011-32265347

🔵 کد 4019 🔵
📆 تاریخ : 1400/01/17
1️⃣ نیروی #راننده_باماشین_نیسان #آقا
🔺 نیسان یخچال دار یا بدون یخچال
2️⃣ نیروی #راننده_باماشین_ایسوزو #آقا
🔺 ایسوزو 3.5تن یخچال دار یا بدون یخچال
🔹کار در شرکت پخش دارو در بابل
👈 پخش در سطح استان مازندران و گلستان
⏰ ساعت کاری : 7.30 الی اتمام کار
💰حقوق: راننده نیسان دریافتی 8/000/000 الی 9/000/000 تومان
راننده ایسوزو دریافتی 10/000/000 الی 12/000/000 تومان
http://Instagram.com/karyabiganjbabol
http://t.me/ganjbabol
☎️ 011-32265347

🔵 کد 3999 🔵
📆 تاریخ : 1400/01/15
1️⃣ نیروی #راننده_لیفتراک #آقا
🔺 دارای گواهینامه لیفتراک
2️⃣ نیروی #راننده_پخش_ایسوزو #آقا
🔺 دارای گواهینامه پایه 2قدیم یا پایه 1
🔹کار در شرکت پخش مواد غذایی اطراف بابل
👈 حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
👈 حداکثر سن 32 سال
👈 دارای کارت پایان خدمت
⏰ ساعت کاری : 6.30 الی اتمام کار
💰حقوق: طبق قانون کار با مزایای آن + بیمه تامین اجتماعی + حق اضافه کاری + پورسانت + بیمه تکمیلی و بن کالا
http://Instagram.com/karyabiganjbabol
http://t.me/ganjbabol
☎️ 011-32265347

🔵 کد 3972 🔵
📆 تاریخ : 1400/01/10
1️⃣ نیروی #راننده_پخش_نیسان #آقا
2️⃣ نیروی #راننده_پخش_ایسوزو #آقا
🔹 کار در شرکت پخش مواد غذایی محدوده جاده آمل
👈 ماشین با شرکت می باشد
👈 حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
👈 دارای گواهینامه مرتبط و ترجیحا سابقه پخش
⏰ ساعت کاری : 7 الی اتمام پخش
💰حقوق: طبق قانون کار جدید + بیمه تامین اجتماعی + پورسانت + هزینه شارژ و ناهار
http://Instagram.com/karyabiganjbabol
http://t.me/ganjbabol
☎️ 011-32265347

🔵 کد 3932 🔵
📆 تاریخ : 99/12/23
🔶 نیروی #راننده_لیفتراک #آقا
🔹 کار در شرکت تولیدی اطراف بابل
👈 حداکثر سن 42 سال
👈 دارای گواهینامه لیفتراک و سابقه کاری
👈 حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
👈 سرویس رفت و برگشت از بابل
⏰ساعت کاری: 7.30 الی 16.30
💰حقوق: بالاتر از قانون کار با مزایای آن + بیمه تامین اجتماعی + بیمه تکمیلی و حوادث + پاداش و مزایا
👈 دریافتی بالای 3.500.000 تومان در ماه
http://Instagram.com/karyabiganjbabol
http://t.me/ganjbabol
☎️ 011-32265347

🔵 کد 3917 🔵
📆 تاریخ : 99/12/19
🔶 نیروی #راننده_پخش #اقا
🔹 همکاری با شرکت پخش لبنیات در بابل
👈 ماشین نیسان با کارفرما
👈 دارای گواهینامه و مسلط به رانندگی
👈 دارای سواد خواندن و نوشتن
👈 حداکثر سن 40 سال
⏰ ساعت کاری: 7 الی 16
💰حقوق: ثابت 2.400.000 تومان + پورسانت
👈 دریافتی بالای 2.800.000 تومان
http://Instagram.com/karyabiganjbabol
http://t.me/ganjbabol
☎️ 011-32265347

🔵 کد 3902 🔵
📆 تاریخ : 99/12/16
🔶 نیروی #راننده_پخش #اقا
🔹 همکاری با فروشگاه باتری اتومبیل محدوده کمربندی شرقی
👈 ماشین نیسان با کارفرما
👈 دارای گواهینامه و مسلط به رانندگی
👈 حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
👈 سن 25 الی 40 سال
⏰ ساعت کاری: با اضافه کاری 10 الی 12 ساعت کار
💰حقوق: ثابت پایه قانون کار + بیمه تامین اجتماعی + پورسانت + حق اضافه کاری
👈 دریافتی بالای 3.000.000 تومان
http://Instagram.com/karyabiganjbabol
http://t.me/ganjbabol
☎️ 011-32265347

🔵 کد 3889 🔵
📆 تاریخ : 99/12/12
🔶 نیروی #راننده_لیفتراک #آقا
🔹کار در شرکت معتبر واقع در اطراف بابل
👈 دارای گواهینامه لیفتراک
👈حداکثر سن 34 سال
👈 سرویس با کارکنان
🔶 نیروی #کارگرانبار #آقا
⏰ ساعت کاری : 6.30 الی 14 + 4ساعت اضافه کار
💰حقوق : طبق قانون کار با مزایای آن + بیمه تامین اجتماعی + بیمه تکمیلی + حق اضافه کاری + پاداش و بن کالا
👈 دریافتی بالای 4.000.000 تومان
http://Instagram.com/karyabiganjbabol
http://t.me/ganjbabol
☎️ 011-32265347

🔵 کد 3888 🔵
📆 تاریخ : 99/12/12
🔶 نیروی #راننده_ایسوزو #اقا
🔹 کار در شرکت پخش مواد غذایی اطراف بابل
👈 ماشین ایسوزو 6تن با شرکت
👈 دارای کارت پایان خدمت
👈 دارای گواهینامه پایه 1 یا پایه 2 قدیم
👈 حداکثر سن 35 سال و دیپلم و به بالا
⏰ ساعت کاری: 6.30 الی اتمام کار
💰حقوق : ثابت 3.200.000 + بیمه تامین اجتماعی و تکمیلی + پورسانت + بن کالا و مزایا
👈 دریافتی بالای 4.000.000 تومان
http://Instagram.com/karyabiganjbabol
http://t.me/ganjbabol
☎️ 011-32265347

🔵 کد 3874 🔵
📆 تاریخ : 99/12/09
🔶 نیروی #راننده_وانت #اقا
🔹 همکاری با کارگاه تولیدی کابینت محدوده جاده آمل
👈 ماشین وانت با کارفرما
👈 دارای گواهینامه و سابقه راندن وانت
👈 حداکثر سن 35 سال
⏰ساعت کاری: 7.30 الی 16
💰حقوق: 2.000.000 تومان + بیمه تامین اجتماعی
http://Instagram.com/karyabiganjbabol
http://t.me/ganjbabol
☎️ 011-32265347

🔵 کد 3857 🔵
📆 تاریخ : 99/12/04
🔶 نیروی #راننده_پخش_فروش #اقا
🔹 همکاری با شرکت پخش مواد غذایی محدوده کمربندی شرقی
👈 ماشین نیسان با کارفرما
👈 دارای گواهینامه و سابقه کار با نیسان
👈 حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
👈 حداکثر سن 40 سال
⏰ساعت کاری: 8 الی اتمام کار
💰حقوق: ثابت 2.900.000 تومان + بیمه تامین اجتماعی + پورسانت
👈 دریافتی بالای 4.000.000 تومان
http://Instagram.com/karyabiganjbabol
http://t.me/ganjbabol
☎️ 011-32265347

🔵 کد 3843 🔵
📆 تاریخ : 99/11/30
1️⃣ نیروی #راننده_ایسوزو #آقا
2️⃣ نیروی #مامورپخش #آقا
🔹کار در شرکت پخش مواد غذایی در بابل
👈 راننده دارای گواهینامه پایه 2
👈 ماشین ایسوزو با کارفرما
👈 حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
👈 دارای کارت پایان خدمت
👈 حداکثر سن 35 سال
⏰ ساعت کاری: 6.30 الی اتمام کار
💰حقوق : روزی 67.000 تومان + پورسانت + بیمه تامین اجتماعی و تکمیلی + بن کالا + عیدی و پاداش
👈 دریافتی بالای 4.000.000 تومان
http://Instagram.com/karyabiganjbabol
http://t.me/ganjbabol
☎️ 011-32265347

🔵 کد 3840 🔵
📆 تاریخ : 99/11/30
🔶 نیروی #راننده_ایسوزو #اقا
🔹 کار در شرکت پخش محدوده جاده آمل
👈 ماشین ایسوزو با شرکت
👈 حداکثر سن 45 سال
👈 دارای کارت پایان خدمت
👈 دارای گواهینامه پایه 1 یا پایه 2 قدیم
⏰ ساعت کاری: 7 الی 17 + اضافه کاری
💰حقوق : طبق قانون کار + بیمه تامین اجتماعی + پورسانت + حق اضافه کاری و مزایا
👈 دریافتی 3.500.000 الی 4.000.000 تومان
http://Instagram.com/karyabiganjbabol
http://t.me/ganjbabol
☎️ 011-32265347

🔵 کد 3815 🔵
📆 تاریخ : 99/11/25
🔶 شرکت پخش مواد غذایی در بابل
1️⃣ نیروی #راننده_پخش #آقا
🔺دارای گواهینامه پایه 2
🔺ماشین ایسوزو با کارفرما
🔺حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
🔺دارای کارت پایان خدمت و ضامن معتبر
2️⃣ نیروی #مامورپخش #آقا
🔺 سن 25 الی 35 سال و دارای سابقه کاری
🔺حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
🔺دارای کارت پایان خدمت و ضامن معتبر
⏰ ساعت کاری: 7 الی اتمام کار
💰حقوق : طبق قانون کار با مزایای آن + پاداش و پورسانت + بیمه تامین اجتماعی + بیمه تکمیلی + حق اضافه کاری
👈 دریافتی بالای 4.000.000 تومان
http://Instagram.com/karyabiganjbabol
http://t.me/ganjbabol
☎️ 011-32265347

🔵 کد 3807 🔵
📆 تاریخ : 99/11/23
🔶 نیروی #راننده_پخش #اقا
🔹 کار در شرکت تولیدی معتبر در آمل
👈 ماشین ایسوزو 6 و 8 تن با شرکت
👈 حداکثر سن 40 سال
👈 دارای کارت پایان خدمت
👈 دارای گواهینامه پایه 1 یا پایه 2 قدیم
👈 حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
👈 ساکن آمل
⏰ ساعت کاری: 6.30 الی اتمام کار
💰حقوق: طبق قانون کار با مزایای آن + بیمه تامین اجتماعی + حق ناهار و رفت و آمد + پاداش و مزایا
👈 دریافتی بالای 4.000.000 تومان
http://Instagram.com/karyabiganjbabol
http://t.me/ganjbabol
☎️ 011-32265347

🔵 کد 3796 🔵
📆 تاریخ : 99/11/20
🔶 نیروی #راننده_پخش_و_فروش #اقا
🔹 همکاری با شرکت پخش باتری در بابل
👈 ماشین نیسان با کارفرما می باشد
👈 دارای گواهینامه و سابقه کار با نیسان
👈 حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
👈 سن بین 25 الی 35 سال
⏰ ساعت کاری: 7.30 الی 18
💰حقوق: ثابت طبق قانون کار + بیمه تامین اجتماعی + پورسانت و حق اضافه کاری
http://Instagram.com/karyabiganjbabol
http://t.me/ganjbabol
☎️ 011-32265347

🔵 کد 3777 🔵
📆 تاریخ : 99/11/15
🔶 نیروی #راننده_نیسان #آقا
🔹کار در فروشگاه معتبر محدوده جاده قائمشهر
👈 ماشین نیسان با کارفرما می باشد
👈 دارای گواهینامه و سابقه راندن نیسان
👈 حداکثر سن 35 سال
👈 حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
⏰ ساعت کاری : 8 الی اتمام کار
💰حقوق : طبق قانون کار با مزایای آن + بیمه تامین اجتماعی
http://Instagram.com/karyabiganjbabol
http://t.me/ganjbabol
☎️ 011-32265347

🔵 کد 3765 🔵
📆 تاریخ : 99/11/13
🔶 نیروی #راننده_پخش #اقا
🔹 کار در شرکت پخش معتبر اطراف بابل
👈 ماشین ایسوزو6تن با کارفرما
👈 حداکثر سن 40 سال
👈 دارای کارت پایان خدمت
👈 دارای گواهینامه پایه 1 یا پایه 2 قدیم
👈 حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
⏰ ساعت کاری: 6.30 الی 17
💰حقوق: بالاتر از قانون کار با مزایای آن + بیمه تامین اجتماعی + بیمه تکمیلی + پورسانت + حق ناهار و رفت و آمد + وام و بن کالا
👈 دریافتی بالای 4.500.000 تومان
http://Instagram.com/karyabiganjbabol
http://t.me/ganjbabol
☎️ 011-32265347

🔵 کد 3764 🔵
📆 تاریخ : 99/11/13
🔶 نیروی #راننده_نیسان #اقا
🔹 کار در شرکت پخش معتبر محدوده جاده آمل
👈 ماشین نیسان با کارفرما می باشد
👈 دارای گواهینامه و سابقه کار با نیسان
⏰ ساعت کاری: 8 الی 17
💰حقوق: ثابت طبق قانون کار + بیمه تامین اجتماعی + پورسانت
http://Instagram.com/karyabiganjbabol
http://t.me/ganjbabol
☎️ 011-32265347

🔵 کد 3751 🔵
📆 تاریخ : 99/11/09
🔶 نیروی #راننده_پخش #آقا
🔹کار در شرکت پخش محدوده کشوری
🔺ماشین پیکان وانت با کارفرما می باشد
🔺حداکثر سن 40 سال
⏰ ساعت کاری: 7 الی 15
💰حقوق : ثابت پایه قانون کار + پورسانت پخش + مزایا و پاداش
http://Instagram.com/karyabiganjbabol
http://t.me/ganjbabol
☎️ 011-32265347

🔵 کد 3731 🔵
📆 تاریخ : 99/11/05
🔶 نیروی #راننده_پخش_با_وانت #آقا
🔹کار در شرکت پخش محدوده کشوری
👈ماشین پیکان وانت با کارجو می باشد
👈حداکثر سن 40 سال
⏰ ساعت کاری: 7 الی 15
💰حقوق : دریافتی 4.500.000 الی 6.000.000 تومان
http://Instagram.com/karyabiganjbabol
http://t.me/ganjbabol
☎️ 011-32265347

🔵 کد 3725 🔵
📆 تاریخ : 99/11/04
🔶 نیروی #راننده_لیفتراک #آقا
👈 دارای گواهینامه لیفتراک و تجربه کاری
👈 حداکثر سن 35 سال
👈 وعده ناهار با کارفرما
👈 سرویس رفت و برگشت از بابل
⏰ ساعت کار : 7.30 الی 16 + اضافه کاری
💰حقوق : طبق قانون کار با مزایای آن + بیمه تامین اجتماعی + حق اضافه کاری و تخصص
http://Instagram.com/karyabiganjbabol
http://t.me/ganjbabol
☎️ 011-32265347

🔵 کد 3712 🔵
📆 تاریخ : 99/11/01
🔶 نیروی #راننده_نیسان #آقا
🔹کار در کارگاه تولید و پخش در جاده آمل
👈 ماشین نیسان با شرکت می باشد
👈 دارای گواهینامه و سابقه راندن نیسان
⏰ ساعت کاری : 7.30 الی 16
💰حقوق : طبق قانون کار + بیمه تامین اجتماعی + حق اضافه کاری
http://Instagram.com/karyabiganjbabol
http://t.me/ganjbabol
☎️ 011-32265347

🔵کد 3687 🔵
📆 تاریخ : 99/10/24
🔶 نیروی #مامور_پخش #آقا
🔹کار در شرکت معتبر تولید و پخش اطراف بابل
👈 حداکثر سن 30 سال
👈 حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
👈دارای کارت پایان خدمت و ضامن معتبر
⏰ ساعت کاری: 6 الی 15
💰حقوق : طبق قانون کار با مزایای آن + بیمه تامین اجتماعی و تکمیلی + پورسانت + بن کالا و مزایا + اضافه کاری
👈 دریافتی بالای 4.000.000 تومان
http://Instagram.com/karyabiganjbabol
http://t.me/ganjbabol
☎️ 011-32265347

🔵 کد 3681 🔵
📆 تاریخ : 99/10/23
🔶 نیروی #راننده_لیفتراک #آقا
🔹 کار در شرکت تولیدی-بازرگانی اطراف بابل
👈 حداکثر سن 42 سال
👈 دارای گواهینامه لیفتراک و سابقه کاری
👈 حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
👈 سرویس رفت و برگشت از بابل
⏰ ساعت کاری: 7.30 الی 16.30
💰حقوق: بالاتر از قانون کار با مزایای آن + بیمه تامین اجتماعی + بیمه تکمیلی و حوادث
👈 دریافتی بالای 3.000.000 تومان در ماه
http://Instagram.com/karyabiganjbabol
http://t.me/ganjbabol
☎️ 011-32265347

🔵 کد 3627 🔵
راننده پخش با ماشین
📆 تاریخ : 99/10/11
🔶 نیروی #راننده_پخش_باماشین_نیسان_یخچالدار #آقا
🔹 کار در شرکت تولید و پخش معتبر برای شهر آمل
👈 در صورت نداشتن ماشین، شرکت وام میدهد تا ماشین تهیه کند یا به صورت اقساطی ماشین شرکت را خریداری نماید.
👈 کار به صورت پیمانکاری بوده و ماشین در اختیار راننده می باشد
👈 دارای گواهینامه رانندگی و سابقه راندن نیسان
👈 حداقل مدرک دیپلم و دارای کارت پایان خدمت
⏰ ساعت کاری: 6.30 الی اتمام پخش
💰حقوق: دریافتی 7.000.000 الی 12.000.000 تومان
http://Instagram.com/karyabi_ganjbabol
http://t.me/ganjbabol
☎️ 011-32265347

🔵 کد 3620 🔵
📆 تاریخ : 99/10/10
🔶 نیروی #راننده_پخش #آقا
🔹 کار در شرکت پخش محدوده جاده آمل
👈 ماشین نیسان، با شرکت بوده و در اختیار نیرو می باشد
👈 دارای گواهینامه رانندگی و سابقه کار پخش
⏰ ساعت کاری: 7 الی 16.30
💰حقوق: ثابت طبق قانون کار + پورسانت + بیمه تامین اجتماعی + هزینه ناهار و راه
👈 دریافتی 3.500.000 الی 6.000.000 تومان
http://Instagram.com/karyabi_ganjbabol
http://t.me/ganjbabol
☎️ 011-32265347

🔵 کد 3586 🔵
راننده با ماشین وانت
📆 تاریخ : 99/10/03
🔶 نیروی #راننده_پخش_با_وانت #آقا
🔹کار در شرکت پخش مواد غذایی در سطح شهرستان بابل
👈ماشین پیکان وانت با کارجو می باشد
👈 حداکثر سن 40 سال
⏰ ساعت کاری: 8 الی 16
💰حقوق : دریافتی 4.500.000 الی 6.000.000 تومان
http://Instagram.com/karyabi_ganjbabol
http://t.me/ganjbabol
☎️ 011-32265347

🔵 کد 3569 🔵
📆 تاریخ : 99/09/30
1️⃣ نیروی #راننده_لیفتراک #آقا
🔺 دارای گواهینامه لیفتراک
2️⃣ نیروی #راننده_تراکتور #آقا
🔹کار در شرکت معتبر در شهرک صنعتی آمل
👈 حداکثر سن 45 سال
👈 سرویس رفت و برگشت از بابل
⏰ ساعت کاری : راننده لیفتراک 10 الی 12ساعت کار (2شیفت گردشی)
راننده تراکتور 10 الی 12ساعت کار (تک شیفت)
💰حقوق : طبق قانون کار با مزایای آن + بیمه تامین اجتماعی + بیمه تکمیلی + پاداش و عیدی
http://Instagram.com/karyabi_ganjbabol
http://t.me/ganjbabol
☎️ 011-32265347

🔵 کد 3551 🔵
راننده لیفتراک
📆 تاریخ : 99/09/26
🔶 نیروی #راننده_لیفتراک #آقا
🔹کار در شرکت تولیدی معتبر محدوده جاده بابلسر
👈 آشنا به کار انبارداری
👈 دارای دیپلم فنی و گواهینامه لیفتراک
👈 دارای تجربه کاری مکفی
⏰ ساعت کاری : 8 ساعت کاری + 4ساعت اضافه کار(تک شیفت)
💰حقوق : طبق قانون کار با مزایای آن + بیمه تامین اجتماعی + حق اضافه کاری
http://Instagram.com/karyabi_ganjbabol
http://t.me/ganjbabol
☎️ 011-32265347

🔵 کد 3531 🔵
📆 تاریخ : 99/09/22
🔶 نیروی #پیک_موتوری #آقا
🔹 کار در رستوران محدوده امیرکلا
👈 دارای موتور و گواهینامه موتور سیکلت
👈 دارای سواد خواندن و نوشتن
⏰ ساعت کاری : 11.30 الی 16
💰حقوق : 1.800.000 تومان
http://Instagram.com/karyabi_ganjbabol
http://t.me/ganjbabol
☎️ 011-32265347

🔵 کد 3514 🔵
📆 تاریخ : 99/09/18
1️⃣ نیروی #راننده_پخش #آقا
🔺دارای گواهینامه پایه
2 🔺ماشین ایسوزو با کارفرما
🔺حداکثر سن 40 سال
🔺حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
🔺دارای کارت پایان خدمت و ضامن معتبر
2️⃣ نیروی #مامورپخش #آقا
🔺حداکثر سن 35 سال و سابقه کاری
🔺حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
🔺دارای کارت پایان خدمت و ضامن معتبر
🔹کار در شرکت معتبر پخش در بابل
⏰ ساعت کاری: 7 الی اتمام کار
💰حقوق : طبق قانون کار با مزایای آن + پاداش و پورسانت + بیمه تامین اجتماعی + بیمه تکمیلی
http://Instagram.com/karyabi_ganjbabol
http://t.me/ganjbabol
☎️ 011-32265347

🔵 کد 3508 🔵
📆 تاریخ : 99/09/17
1️⃣ نیروی #راننده_پخش #آقا
🔺دارای گواهینامه پایه 2 و تجربه پخش
🔺ماشین ایسوزو با کارفرما
🔺حداکثر سن 40 سال
🔺حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
🔺دارای کارت پایان خدمت و ضامن معتبر
2️⃣ نیروی #مامورپخش #آقا
🔺حداکثر سن 35 سال
🔺حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم
🔺دارای کارت پایان خدمت و ضامن معتبر
🔹کار در شرکت معتبر تولید و پخش محدوده جاده کیاکلا
⏰ ساعت کاری: 6 الی 17
💰حقوق : طبق قانون کار با مزایای آن + بیمه تامین اجتماعی و تکمیلی + پورسانت + بن کالا
http://Instagram.com/karyabi_ganjbabol
http://t.me/ganjbabol
☎️ 011-32265347

🔵 کد 3503 🔵
راننده پخش
📆 تاریخ : 99/09/16
🔶 نیروی #راننده_پخش #اقا
🔹 کار در شرکت تولید و پخش مواد غذایی در آمل
👈 ماشین ایسوزو8 و 10تن با کارفرما
👈 حداکثر سن 40 سال
👈 دارای کارت پایان خدمت
👈 دارای گواهینامه پایه 1
👈 حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
⏰ ساعت کاری: 7.30 الی 16 + اضافه کاری
💰حقوق: 3.200.000 تومان + بیمه تامین اجتماعی + حق اضافه کاری + ناهار و بیمه تکمیلی
http://Instagram.com/karyabi_ganjbabol
http://t.me/ganjbabol
☎️ 011-32265347

🔵 کد 3494 🔵
راننده نیسان
📆 تاریخ : 99/09/15
🔶 نیروی #راننده_نیسان #آقا
🔹کار در شرکت معتبر محدوده جاده آمل
👈 دارای گواهینامه و تجربه پخش
👈ماشین با کارفرما
⏰ ساعت کاری: 8 الی 12.30 و 14 الی 17.30
💰حقوق : طبق قانون کار + بیمه تامین اجتماعی
http://Instagram.com/karyabi_ganjbabol
http://t.me/ganjbabol
☎️ 011-32265347

🔵 کد 3488 🔵
راننده نیسان
📆 تاریخ : 99/09/13
🔶 نیروی #راننده_نیسان #آقا
🔹کار در کارگاه تولیدی معتبر محدوده امیرکلا
👈 حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
👈 سن بین 25 الی 35 سال
👈 ماشین نیسان با کارفرما می باشد
⏰ ساعت کاری: 8 الی 16
💰حقوق : طبق قانون کار + بیمه تامین اجتماعی
👈 بعد از دوره آزمایشی، دریافتی 3.000.000 تومان به بالا
http://Instagram.com/karyabi_ganjbabol
http://t.me/ganjbabol
☎️ 011-32265347

🔵 کد 3480 🔵
📆 تاریخ : 99/09/11
🔶 نیروی #راننده_پخش #اقا
🔹 کار در شرکت تولید و پخش معتبر اطراف بابل
👈 ماشین #ایسوزو6تن با کارفرما
👈 سن بین 25 الی 35 سال
👈 دارای کارت پایان خدمت
👈 دارای گواهینامه پایه 1 یا پایه 2 قدیم
👈 حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
⏰ ساعت کاری: 6.30 الی اتمام پخش
💰حقوق: طبق قانون کار با مزایای آن + بیمه تامین اجتماعی + بیمه تکمیلی + عیدی و پاداش + حق ناهار و پورسانت
http:// http://Instagram.com/karyabi_ganjbabol
http:// http://t.me/ganjbabol
☎️ 011-32265347

🔵 کد 3476 🔵
راننده لیفتراک
📆 تاریخ : 99/09/10
🔶 نیروی #راننده لیفتراک #آقا
🔹 کار در شرکت تولیدی قطعات خودرو اطراف بابل
👈 حداکثر سن 42 سال
👈 سرویس از بابل دارد
⏰ ساعت کاری: 7.30 الی 16 + اضافه کاری
💰حقوق: بالاتر از قانون کار با مزایای آن + بیمه تامین اجتماعی + حق اضافه کاری
http:// http://Instagram.com/karyabi_ganjbabol
http:// http://t.me/ganjbabol
☎️ 011-32265347

🔵کد 3453 🔵
راننده پخش
📆 تاریخ : 99/09/06
🔶 نیروی #راننده_پخش #آقا
🔹کار در شرکت پخش معتبر محدوده میدان کیاکلا
👈 دارای سواد خواندن و نوشتن
👈 حداکثر سن 40 سال
👈 ماشین نیسان با کارفرما می باشد
⏰ ساعت کاری: 8 الی 18
💰حقوق : طبق قانون کار با مزایای آن + بیمه تامین اجتماعی
@ganjbabol
☎️ 011-32265347

🔵 کد 3425 🔵
مامور پخش
📆 تاریخ : 99/09/01
🔶 نیروی #مامور_پخش #آقا
🔹 کار در شرکت پخش مواد غذایی در بابل
👈 حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
👈 ترجیحا دارای سابقه کاری
👈 دارای ضامن معتبر
⏰ ساعت کاری: 7 الی اتمام کار
💰حقوق : طبق قانون کار با مزایای آن + پورسانت + بیمه تامین اجتماعی + بیمه تکمیلی
@ganjbabol
☎️ 011-32265347

🔵 کد 3415 🔵
راننده پخش
📆 تاریخ : 99/08/28
🔶 نیروی #راننده_پخش #اقا
🔹کار پخش در محدوده شهری در شرکت پخش در بابل
👈 ماشین پیکان وانت با کارفرما می باشد
👈 حداکثر سن 28 سال و دارای گوشی اندروید
👈 حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم
⏰ ساعت کاری: 7 الی 17
💰حقوق: تا 1.800.000 تومان + بیمه تامین اجتماعی
👈 بعد از 3ماه افزایش حقوق دارد
@ganjbabol
☎️ 011-32265347

🔵 کد 3411 🔵
📆 تاریخ : 99/08/27
🔶 نیروی #رانندهپخشبا_ماشین #آقا
🔹 کار پخش در شرق استان برای شرکت پخش در بابل
👈 ماشین پیکان وانت یا پراید وانت یا آریسان با کارجو
👈 حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
👈 حداکثر سن 35 سال
👈 دارای تجربه کار پخش و ضامن معتبر
⏰ ساعت کاری: 7 الی اتمام کار
💰حقوق : جمع دریافتی بالای 6.000.000 تومان + بیمه تامین اجتماعی + بیمه تکمیلی
@ganjbabol
☎️ 011-32265347

🔵 کد 3409 🔵
📆 تاریخ : 99/08/27
🔶 نیروی #راننده_پخش #آقا
🔹 کار در شرکت پخش مواد غذایی در بابل
👈 ماشین ایسوزو 6تن با شرکت می باشد
👈 حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
👈 حداکثر سن 35 سال
👈 دارای گواهینامه پایه 2 و تجربه کار پخش
⏰ ساعت کاری: 6.30 الی اتمام کار
💰حقوق : 3.700.000 الی 4.400.000 تومان + بیمه تامین اجتماعی + بیمه تکمیلی +سهمیه ماهانه + عیدی و سنوات
@ganjbabol
☎️ 011-32265347

🔵 کد 3386 🔵
📆 تاریخ : 99/08/22
1️⃣ نیروی #راننده_پخش_باماشین #آقا
👈 ماشین نیسان، مزدا یا حتی خاور با خود نیرو باشد
2️⃣ نیروی #مامور_پخش #آقا
🔺حداقل مدرک تحصیلی لیسانس
👈 حداکثر سن 32 سال
🔹 کار در شرکت پخش مواد غذایی در بابل
⏰ ساعت کاری: 7 الی 17
💰حقوق : راننده با ماشین 5.000.000 الی 7.000.000 تومان + بیمه تکمیلی
مامور پخش 3.000.000 تومان + بیمه تامین اجتماعی
@ganjbabol
☎️ 011-32265347

کد 3323
پیک موتوری
📆 تاریخ : 99/08/10
🔶 نیروی #پیک_موتوری #آقا
🔹 کار در رستوران محدوده امیرکلا
👈 موتور سیکلت با کارجو
👈 ترجیحا دارای گواهینامه موتور سیکلت
👈 دارای سواد خواندن و نوشتن
⏰ ساعت کاری : 11.30 الی 16
💰حقوق : ثابت 1.400.000 تومان + سرویسی 1000 تومان
@ganjbabol
☎️ 011-32265347

کد 3303
راننده پخش
📆 تاریخ : 99/03/17
🔶 نیروی #رانندهپخش #اقا با ماشین #وانتیخچالدار
🔹کار در شرکت پخش در بابل
👈 ماشین یخچالدار و دوگانه سوز باشد
👈 حداکثر سن 45 سال
👈 حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
⏰ ساعت کاری: 7 الی اتمام کار
💰حقوق: 5.000.000 تومان + بیمه تامین اجتماعی
@ganjbabol
☎️ 011-32265347

کد 3286
راننده پخش
مامور پخش
📆 تاریخ : 99/08/03
1️⃣ نیروی #راننده_پخش #اقا
🔺 2 نفر دارای گواهینامه پایه ۱
🔺1 نفر دارای گواهینامه پایه ۲
2️⃣ نیروی #مامور_پخش #اقا
🔹 کار در شرکت پخش معتبر مواد غذایی در بابل
👈 ماشین #ایسوزو8و6تن با کارفرما
👈 پخش در سطح استان
👈 سفته بابت ضمانت دریافت می گردد
⏰ ساعت کاری: 6.30 الی اتمام کار
💰حقوق: طبق قانون کار با مزایای آن + بیمه تامین اجتماعی + بیمه تکمیلی + عیدی و پاداش + پورسانت و حق ناهار
@ganjbabol
☎️ 011-32265347

کد 3277
راننده وانت
📆 تاریخ : 99/07/30
🔶 نیروی #راننده_وانت #اقا
🔹 کار در شرکت معتبر اطراف بابل
👈 ماشین وانت با کارفرما می باشد
👈 سرویس از فرمانداری
👈 دارای گواهینامه رانندگی
👈 حداکثر 40 سال و حداقل مدرک دیپلم
⏰ ساعت کاری: 8 الی 16
💰حقوق: طبق قانون کار با مزایای آن + بیمه تامین اجتماعی + عیدی و پاداش
@ganjbabol
☎️ 011-32265347

کد 3262
راننده پخش
📆 تاریخ : 99/07/27
🔶 نیروی #راننده_پخش #اقا
🔹 کار در شرکت پخش مواد غذایی در آمل
👈 ماشین #ایسوزو6تن با کارفرما
👈 پخش در سطح استان مازندران
👈 حداکثر سن 40 سال
👈 دارای گواهینامه پایه 1 یا پایه 2 قدیم
👈 حداقل تحصیلات سیکل
⏰ ساعت کاری: 7 الی اتمام پخش
💰حقوق: طبق قانون کار با مزایای آن + پورسانت + بیمه تامین اجتماعی + بیمه تکمیلی + عیدی و پاداش
@ganjbabol
☎️ 011-32265347

کد 3261
راننده پخش
📆 تاریخ : 99/07/27
🔶 نیروی #راننده_پخش #اقا
🔹 کار در شرکت پخش ابزار و یراق در بابل
👈 ماشین نیسان یا مزدا با کارفرما می باشد
👈 جوان و دارای کارت پایان خدمت
👈 دارای گواهینامه پایه 2
⏰ ساعت کاری: 7 الی 16.30 + اضافه کاری
💰حقوق: 2.200.000 تومان + بیمه تامین اجتماعی + حق اضافه کاری
@ganjbabol
☎️ 011-32265347

کد 3242
کارگر انبار
📆 تاریخ : 99/07/21
🔶 نیروی راننده پخش آقا
👈 ماشین نیسان یا مزدا بوده و با کارفرما می باشد
👈 سن بین 25 الی 35 سال
👈 دارای سواد خواندن و نوشتن
🔹 کار در شرکت پخش لوازم خودرو محدوده امیرکلا
⏰ ساعت کاری: 8 الی 17 +اضافه کاری
💰حقوق : شروع 2.000.000 الی 2.200.000 تومان + بیمه تامین اجتماعی + حق اضافه کاری
@ganjbabol
☎️ 011-32265347

کد 3224
راننده پخش
مامور پخش
📆 تاریخ : 99/07/16
1️⃣ نیروی راننده پخش اقا
🔺با ماشین مسقف
2️⃣ نیروی مامور پخش اقا
🔺حداکثر سن 30 سال
🔺حداقل مدرک تحصیلی کاردانی
🔹 کار در شرکت معتبر پخش معتبر مواد غذایی در بابل
👈 پخش از شرق تا ساری و از غرب تا محمودآباد
👈 دارای کارت پایان خدمت
⏰ ساعت کاری: 7 الی اتمام پخش
💰حقوق: مامور پخش طبق قانون کار با مزایای آن + بیمه تامین اجتماعی + بیمه تکمیلی و مزایا
راننده پخش 5.000.000 الی 7.000.000 تومان
@ganjbabol
☎️ 011-32265347

کد 3214
راننده پخش
📆 تاریخ : 99/07/14
🔶 نیروی راننده پخش اقا
👈 دارای گواهینامه پایه ۱ یا پایه ۲ قدیم
👈 ماشین ایسوزو6تن با کارفرما
👈 دارای کارت پایان خدمت
👈 حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
🔹 کار در شرکت پخش مواد غذایی در جاده قدیم بابل به آمل
⏰ ساعت کاری: 7.30 الی 16
💰حقوق: طبق قانون کار با مزایای آن + بیمه تامین اجتماعی + بیمه تکمیلی + عیدی و پاداش + پورسانت
@ganjbabol
☎️ 011-32265347

کد 3213
راننده پخش
📆 تاریخ : 99/07/14
🔶 نیروی راننده پخش اقا
👈 دارای گواهینامه پایه ۱ یا پایه ۲ قدیم
👈 ماشین ایسوزو6تن با کارفرما
👈 حداکثر سن 35 سال
👈 دارای کارت پایان خدمت
👈 حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
🔹 کار در شرکت پخش مواد غذایی در بابل
⏰ ساعت کاری: 7.30 الی 17
💰حقوق: طبق قانون کار با مزایای آن + بیمه تامین اجتماعی + بیمه تکمیلی + عیدی و پاداش + پورسانت
@ganjbabol
☎️ 011-32265347

کد 3197
راننده لیفتراک
📆 تاریخ : 99/07/12
🔶 نیروی راننده لیفتراک آقا
🔹کار در شرکت تولیدی واقع در شهرک صنعتی منصورکنده
👈 کار انبار هم بایستی انجام دهد
👈 دارای گواهینامه لیفتراک
👈 حداکثر سن 35 سال
👈 سرویس رفت و برگشت از بابل
⏰ ساعت کاری: 7.30 الی15 + اضافه کاری
💰حقوق : طبق قانون کار با مزایای آن + بیمه تامین اجتماعی + عیدی و پاداش + حق اضافه کاری
@ganjbabol
☎️ 011-32265347

کد 3185
راننده لیفتراک
📆 تاریخ : 99/07/08
🔶 نیروی راننده لیفتراک آقا
🔹کار در شرکت معتبر تولیدی واقع در شهرک صنعتی رجه
👈 ترجیحا دارای گواهینامه پایه 2
👈 به افراد علاقمند آموزش هم داده می شود
👈 دارای سلامت جسمانی و نسبتا قوی هیکل
👈 سرویس رفت و برگشت از بابل
⏰ ساعت کاری: 7.30 الی 16
💰حقوق : طبق قانون کار با مزایای آن + بیمه تامین اجتماعی + عیدی و پاداش
@ganjbabol
☎️ 011-32265347

کد 3151
راننده پخش
📆 تاریخ : 99/07/01
🔶 نیروی راننده پخش آقا
👈 ماشین پیکان وانت بوده و با کارفرما می باشد
👈 حداکثر سن 30 سال
👈 حداقل مقطع تحصیلی دیپلم
👈 دارای کارت پایان خدمت
🔹 کار در شرکت پخش مواد غذایی جاده قائمشهر
⏰ ساعت کاری: 7 الی 17
💰حقوق : راننده پخش شروع 2.400.000 تومان + بیمه تامین اجتماعی
@ganjbabol
☎️ 011-32265347

کد 3108
راننده نیسان یا لیفتراک
📆 تاریخ : 99/06/24
🔶 نیروی راننده نیسان یا لیفتراک آقا
🔹 کار در شرکت تولیدی معتبر در محمودآباد
👈 سن بین 30 الی 35 سال
👈 وعده ناهار با کارفرما می باشد
👈 سرویس رفت و برگشت از بابل
⏰ ساعت کار : شنبه تا 4شنبه 7.30 الی 16 + اضافه کاری
5شنبه 7.30 الی 13
💰حقوق : طبق قانون کار با مزایای آن + حق اضافه کاری + بیمه تامین اجتماعی
http://@ganjbabol
☎️ 011-32265347

کد 3107
راننده پخش
📆 تاریخ : 99/06/24
🔶 نیروی راننده پخش اقا
🔹 کار در شرکت پخش قطعات یدکی خودرو
👈 ماشین پرایدوانت با کارفرما می باشد
👈 دارای سواد خواندن و نوشتن
👈 دارای کارت پایان خدمت
👈 دارای گواهینامه رانندگی
👈 ضمانت دریافت می گردد
⏰ ساعت کاری: 8 الی 20
👈 2ساعت وقت استراحت دارد
💰حقوق: طبق قانون کار با مزایای آن + بیمه در صورت رضایت + عیدی و پاداش
http://@ganjbabol
☎️ 011-32265347

کد 3101
راننده پخش
📆 تاریخ : 99/06/23
🔶 نیروی راننده پخش آقا
🔹کار در شرکت پخش معتبر محدوده میدان شهید بزار
👈 دارای سواد خواندن و نوشتن
👈 حداکثر سن 40 سال
👈 ماشین نیسان با کارفرما می باشد
⏰ ساعت کاری: 8 الی 18
💰حقوق : طبق قانون کار با مزایای آن + بیمه تامین اجتماعی
http://@ganjbabol
☎️ 011-32265347

کد 3083
راننده پخش
📆 تاریخ : 99/06/18
🔶 نیروی راننده پرایدوانت اقا
🔹 کار در شرکت معتبر در بابل
👈 ماشین با کارفرما
👈 حداکثر سن 30 سال
👈 دارای کارت پایان خدمت
👈 ضمانت دریافت می گردد
⏰ ساعت کاری : 8 الی 18
💰حقوق: 2.000.000 تومان + بیمه تامین اجتماعی
http://@ganjbabol
☎️ 011-32265347

کد 3082
راننده لیفتراک
📆 تاریخ : 99/06/18
🔶 نیروی راننده لیفتراک آقا
🔹 کار در شرکت تولیدی معتبر اطراف بابل
👈 حداکثر سن 40 سال
⏰ ساعت کار : 8 الی 16
💰حقوق : حداقل طبق قانون کار با مزایای آن + بیمه تامین اجتماعی + بیمه تکمیلی
http://@ganjbabol
☎️ 011-32265347

کد 3064
راننده پخش
📆 تاریخ : 99/06/16
🔶 نیروی راننده پخش اقا
🔹 کار در شرکت تولید و پخش معتبر در فریدونکنار
👈 ماشین با کارفرما
👈 حداکثر سن 35 سال
👈 دارای کارت پایان خدمت
👈 دارای گواهینامه پایه 1 یا پایه 2 قدیم
👈 دارای سابقه رانندگی با ایسوزو
👈 حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
⏰ ساعت کاری: 7 الی اتمام پخش
💰حقوق: طبق قانون کار با مزایای آن + بیمه تامین اجتماعی + بیمه تکمیلی + عیدی و پاداش
http://@ganjbabol
☎️ 011-32265347

کد 3020
مامور پخش آقا
📆 تاریخ : 99/06/03
🔶 نیروی همکار پخش اقا
🔹 کار در شرکت تولید و پخش معتبر اطراف بابل
👈 سن بین 20 الی 30 سال
👈 دارای کارت پایان خدمت
👈 حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
⏰ ساعت کاری: 6.30 الی اتمام پخش
💰حقوق: طبق قانون کار با مزایای آن + بیمه تامین اجتماعی + بیمه تکمیلی + عیدی و پاداش
☎️ 011-32265347

کد 3019
راننده پخش آقا
📆 تاریخ : 99/06/03
🔶 نیروی راننده پخش اقا
🔹 کار در شرکت تولید و پخش اطراف بابل
👈 ماشین ایسوزو6تن با شرکت می باشد
👈 پخش در سطح استان مازندران
👈 دارای کارت پایان خدمت
👈 سن 25 الی 35 سال
👈 حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
👈 دارای گواهینامه پایه 1 یا پایه 2 قدیم
⏰ ساعت کاری: 6.30 الی اتمام پخش
💰حقوق: طبق قانون کار با مزایای آن + پورسانت و حق ناهار+ بیمه تامین اجتماعی + بیمه تکمیلی + عیدی و پاداش
☎️ 011-32265347

کد 3018
راننده پخش آقا
📆 تاریخ : 99/06/03
🔶 نیروی راننده پخش اقا
🔹 کار در شرکت پخش مواد غذایی در بابل
👈 ماشین ایسوزو6تن با شرکت می باشد
👈 پخش در سطح استان مازندران
👈 دارای کارت پایان خدمت
👈 حداقل سن 35 سال
👈 حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
👈 دارای گواهینامه پایه 1 یا پایه 2 قدیم
⏰ ساعت کاری: 7.30 الی اتمام پخش
💰حقوق: طبق قانون کار با مزایای آن + بیمه تامین اجتماعی + بیمه تکمیلی + عیدی و پاداش
☎️ 011-32265347