صنایع تاسیسات

با توجه به گسترش تاسيسات آبرساني ، گازرساني ، شبكه هاي فاضلاب و اهميت آنها در انواع صنايع ، ضرورت دارد شاغلين در اين صنعت از توانائيهاي فني و مهارتي برخوردار باشند تا بتوانند تحت نظر كارشناسان در اجرا و تعمير و نگهداري تاسيسات و حتي طراحي و محاسبات ، ايفاي نقش نمايند. آموزشگاه علوم و فنون شمال با آگاهي از اهميت موضوع با ارائه دوره هاي آموزشي تخصصي و مهارتي در رشته تاسيسات  نسبت به تربيت كارآموزان در سالهاي گذشته اقدامات درخور توجهي صورت داده است

لوله کش گاز خانگی و تجاری

کمک لوله کش گاز خانگی و تجاری

لوله کش گاز خانگی و تجاری (درجه1)

کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی

لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی

لوله کشی و نصاب وسایل بهداشتی(درجه 2)

لوله کشی و نصاب وسایل بهداشتی (درجه1) 

نصب وسایل بهداشتی

اتصال لوله های تلفیقی

محاسب تاسیسات ساختمان

مقررات ملی تاسیسات ساختمان

تعمیر آبگرمکن دیواری

تعمیرکار پکیج شوفاژ گازی (درجه 1)

تعمیرکار مشعل گازی

تعمیرکار مشعل گازوئیلی

تعمیرکاروسایل گازسوز خانگی

تعمیرکار دستگاههای  سردکننده خانگی و تجاری

تعمیرکار پمپ و شیر

طراح و محاسب تهویه مطبوع با نرم افزارcarrier

محاسب بار سرمایی و انتخاب تجهیزات سرد تجاری با نرم افزار وانفوس

جلوگیری از خوردگی لوله های آب

ناظر اجرای طرح های گاز رسانی

استخر، سونا و جکوزی

تحلیل مکانیکی با نرم افزار piping

محاسب بار سرمایی و انتخاب تجهیزات سرد خانه فریونی با نرم افزار کوپلند

گاز رسانی سطح 1

امدادگر گاز ( شهری و روستایی)

لوله کش سیستم کف گرمایی

مامور قرائت کنتور آب

مامور قرائت کنتور گاز

طراح و محاسبات تاسیسات ساختمان اداری و مسکونی 

لوله کش لوله های پلیمری و تلفیقی

تعمیرکار چیلر جذبی

کندانسور و برج های خنک کننده در تبرید

پیاده سازی plc در سیستم های سرمایشی و گرمایشی

متره و برآورد هزینه تاسیسات