صنایع دریایی

با توجه به گستردگی و اهمیت این رشته در حوزه های مختلف، با آموزش اصولی و تخصصی زیر نظر مربیان متخصص می توان در آینده ای نزدیک شاهد غواصان ماهر در زمینه های صنعتی باشیم.  به همین منظور مجتمع آموزشی علوم و فنون شمال مفتخر است، جهت آموزش و کسب مهارت های لازم، دوره های آموزش غواصی صنعتی و جوشکاری زیر آب را برای اولین بار در استان مازندران و به صورت حرفه ای در سه سطح  ۱و۲و۳ برگزار نماید. هدف از اجرای این طرح در وهله ی اول توسعه و عمومی کردن نجات غریق و غواصی است و در وهله ی دوم ورود افراد مهارت دیده به بازارکار، صنعت و اشتغال است.

* غواصی سطح 1
* غواصی سطح 2
*  غواصی سطح 3