فرا رسیدن ماه محرم تسلیت باد

ماه اشک های بی اختیار، ماه غمبار اسیران
ماه فریادهای خونین و ماه طنین، مؤید صحرای عشق
بر شما عاشوراییان تسلیت باد . . .

✅ روابط عمومی مجتمع آموزشی علوم و فنون شمال