مراسم تقدیر و تجلیل از همکاران مجتمع آموزشی علوم و فنون شمال


🔻مراسم تجلیل و تقدیر از همکاران اداری و مدرسین مجتمع آموزشیعلوم و فنون شمال به مناسبت هفته ملی مهارت برگزار گردید.
🔻در این مراسم مهندس ابراهیم نیا مدیریت مجتمع آموزشی از زحمات کلیه عوامل اجرایی در طول یکسال گذشته تشکر و در پایان مراسم لوح سپاسی به رسم یاد بود به ایشان اهدا نمودند.

✅ روابط عمومی مجتمع آموزشی علوم و فنون شمال

🌐 www.of-tvto.ir
📞011-32284430
📞011-32284330
📱 09116664430
🆔 @olomfononshomal84

🏣 مازندران، بابل، بلوار امام رضا(ع)، خداداد۲۸