“هفته ملی مهارت گرامی باد”

"هفته ملی مهارت" را به همه مهارت آموزان، مربیان، استادکاران و کارآفرینان در این عرصه  مهم تبریک عرض می نمایم.

هفته مهارت فرصت مناسبی است، برای همه کسانی که در عرصه آموزش های مهارتی و اشتغال به منظور تحقق برنامه توسعه و توانمندسازی جوانان کشور تلاش می کنند، لذا در عصری که مدرک محوری شکل گرفته و باعث کم رنگ شدن مهارت محوری شده است و به دنبال آن، نقاط ضعفی که در عرصه مهارت،کارآفرینی و اشتغال وجود دارد، بر خود لازم می دانیم تا برای پیشبرد اهداف و ارتقای فرهنگ مهارت آموزی در بخش های مختلف تلاش مضاعف داشته باشیم. ازین رو مجتمع آموزشی علوم و فنون شمال در جهت توسعه علم و صنعت و برای افزایش سطح مهارت شغلی افراد و به عنوان اولین مرکز آموزش های تخصصی و مهارتی این افتخار را دارد تا در جهت ارائه نیازمندی های آموزشی در حوزه های مختلف مهارتی و ایجاد کسب و کار به جامعه خدمت نماید.

مدیر مجتمع آموزشی علوم و فنون شمال