گردشگری

امروزه گردشگری نقش به سزایی در برقراری رشد اقتصادی دارد. از موقعی این رشد اقتصادی شروع می شود که یک گردشگر برای تهیه خوراک و محل استراحت، رفت و آمد، تفریح و گشت و گذار، خرید سوغاتی و کالا و همچنین برای بازید از جاذبه های است خرج می نماید به همین علت است پولی را صرف می نماید. این گونه خرج ها با پولی که به کشوری که در آن تفریح می نماید باعث می گردد رشد اقتصادی آن کمک نماید.
هر چه تعداد گردشگران زیادتر گردد شغل ها هم بیشتر می شود زیرا به افرادی که به دنبال کار هستند و یا به فکر آینده خود در رابطه با پول درآوردن است می باشد. گردشگری با امنیت آن کشور و اقتصاد آن کشور رابطه دارد و وجود گردشگران از امنیت آن کشور حرف به میان دارد. با توجه به پیشرفت گردشگری میان کشورهای همسایه، پایداری ویژه ای در یک نقطه را داراست. در یک روش کلی تر به انجام رساندن آن برای تمام جهانیان انجام می گیرد به صورتی که گردشگری دارای چهارچوب فرهنگی و اجتماعی می باشد و بسیار مهم است و تمام جامعه و کشورهای مهماندار می تواند به وسیله گردشگران به رواج دادن زبان ، فرهنگ و آداب و قواعد اجتماعی هایشان پرداخته می شود.     

* مدير اماكن تفريحي-گردشگري
* مدیر دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی
* كارمند بازاريابي و فروش در آژانس هاي جهانگردي
* مدیر تور
* مديريت و برنامه ريزي در اردو(ويژه فرهنگيان وزارت آموزش و پرورش)
* برنامه ريزي و طراحي بسته سفر
* عكاسي تورهاي گردشگري
* اصول و فنون مذاكره
* راهنمایی عمومی گردشگری
* سرپرست کاروان های زیارتی