15 آذر روز ملی حسابدار مبارک

15 آذر روز ملی حسابدار فرصتی ارزشمند و مغتنم برای قدرشناسی از خدمات حسابداران عزیز در کشور است.به همین مناسبت و به پاس قدردانی از زحمات بی شائبه همکاران و اساتید مجتمع آموزشی علوم و فنون شمال و آموزشگاه حسابداری و امور مالی گنج بابل، همایشی با حضور برخی از فرهیختگان آقایان دکتر محمد بابازاده، دکتر عباس نیک منش، دکتر کاوه آذین فرو دکتر آرش آذین فر و تعدادی از مهارت آموختگان این رشته در سالن اجتماعات مجتمع آموزشی علوم و فنون شمال برگزار گردید.

روابط عمومی مجتمع آموزشی علوم و فنون شمال