درباره ما

آموزشگاه علوم و فنون شمال بعنوان یکی از خدمتگذاران در عرصه صنعت و ساختمان، بیش از هر چیز شاکر درگاه خداوند بزرگ می باشد که نعمت گام نهادن در مسیر خدمت به ملت شریف مازندران و به ویژه مردم شهید پرور شهرستان بابل را بر دست اندرکاران این آموزشگاه ارزانی داشته است راهی که مقصد نهایی آن، رضایت اوست.

از او می خواهیم که ما را در متصف شدن به صفات مطلوب شخصی و حرفه ای در راستای تحقق آرمان و رسالت آموزشگاه یاری نماید تا با درک رسالت و مسئولیتهای اجتماعی خود و ایجاد و تقویت توانمندیهای درون سازمانی(بکارگیری مربیان مجرب، لوازم و تجهیزات آموزشی) توام با تعهد، تلاش نماییم در حوزه آموزشهای فنی و مهارتی نقش شایسته و موثری ایفا نماییم.

ما به ‌عنوان اعضای خانواده بزرگ آموزشگاه علوم وفنون شمال برای ادای هرچه بهتر وظایف شرعی، قانونی و مسئولیت‌های اداری با تکیه بر باورها و ارزش‌های اسلامی و در راستای توسعه و بهبود خدمت رسانی، خود را ملزم به‌رعایت اصول و مفاد زیر می‌دانیم: